speaker-photo

Michał Wonchała

Prezes Zarządu, TwinIO Energy sp. z o.o.

Prezes TwinIO Energy – firmy zajmującej się tworzeniem rozwiązań IT dla szeroko rozumianych problemów zarządzania i handlu energią. Swoje wieloletnie doświadczenie z branży IT oraz środowisku startupów postanowił wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się obszarze zarządzania energią i elektromobilności. Wraz ze wspólnikami, ambitnym zespołem i we współpracy z instytucjami naukowymi Michał na co dzień nawiguje firmę w kierunku rozwiązywania istotnych problemów przedsiębiorców wspierając budowanymi narzędziami podejmowanie często trudnych decyzji. Wśród innowacyjnych projektów firmy należy wymienić:
„Opracowanie zintegrowanego narzędzia bazującego na metodach programowania matematycznego i uczenia maszynowego umożliwiającego przedsiębiorstwom optymalizację procesu zakupu, wykorzystania produkcji własnej i magazynowania energii elektrycznej, przyjmując jako kryterium optymalizacji minimalizację kosztów energii” tworzony w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa a współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.„Narzędzie informatyczne wspierające proces decyzyjny wykonania projektu integracji OZE z podziemnym magazynem gazu w kawernach solnych” realizowany dla- i współfinansowany przez PGNiG – grupa Orlen oraz współfinansowany przez NCBiR a opracowany we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN oraz Politechniką Krakowską. Dzięki doświadczeniu w międzynarodowym środowisku startupowym z wdrożeniami produktów w 22 krajach oraz współpracy ze środowiskami naukowymi produkty i usługi firmy gwarantują wysoką jakość oraz innowacyjne spojrzenie na znane problemy.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
13:05 – 14:15

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna - Polska strategia wodorowa

Transformacja energetyczna pozostaje jednym z najważniejszych tematów dyskusji publicznej
w Polsce. Suwerenność energetyczna oparta o odnawialne źródła energii to kwestia równie ważna dla rządu, co przemysłu. W trakcie konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 eksperci z świata nauki przedstawią zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa i transformacji energetycznej naszego kraju, wskazując na rolę w naturalnych, bezpiecznych dla środowiska i mieszkańców, niewyczerpalnych źródeł energii. W programie konferencji nie zabraknie również prezentacji indywidualnych, skupiających się na technologiach uskuteczniających korzystanie z OZE.

 

Prelekcję wygłosi:

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Termoelektryki – sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów energii”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Dorota Morka, Prezes Zarządu, Polsko-Norweska Izba Gospodarcza
Krzysztof Dziaduszyński,
Członek Zarządu, ESOLEO
Marcin Fidler, Dyrektor ds. Produkcji Autobusów Elektrycznych, ARP E-Vehicles
Michał Wonchała, Prezes Zarządu, TwinIO Energy sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C sp. z o. o.