speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

W-ce Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Pełni funkcje Kierownika Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej oraz  Prodziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, prezes oddziału w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie technologii chemicznej (ze szczególnym akcentem na gospodarkę odpadami), inżynieria materiałowej oraz inżynierii środowiska. Ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej  Autor/Współautor ponad 100 publikacji naukowych, 38 patentów. Autor/Współautor ponad 70 opracowań i ekspertyz na rzecz przemysłu, 4 opinii na zlecenie Sądów. Kierownik 7 projektów badawczych (w tym 3 finansowanych ze środków UE), wykonawca w kolejnych 10 projektach.