speaker-photo

Magdalena Maksimowska

Rzecznik patentowy, wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.

Posiada długoletnią praktykę rzecznika patentowego. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe w trybie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym. Doradza Klientom strategicznie w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej. Przygotowuje opinie prawne w zakresie zdolności rejestrowej znaków towarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności przemysłowej. 

10:00 – 11:40

20 Października 2023 r.

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Magdalena Maksimowska, Rzecznik Patentowy, Wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k.
„Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?”
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka sp. z o.o.
„Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?”
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
„Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Dorota Rzążewska, Prezes Zarządu, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Moderator:

 

Jacek Romanowicz, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP