speaker-photo

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji książkowych, artykułów i glos w czasopismach naukowych. Ekspert samorządowy, od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Ekspert i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących rozwoju instytucjonalnego, partnerstwa publiczno-prawnego, zarządzania jakością, prawa samorządowego. Czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego.

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 8 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności. 

 Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R  - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji. 

 

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor ds. rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce
Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego
Mgr Michał Rado, Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
Innowacyjne wsparcie dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku
Wojciech Białkowski, Prezes ZarząduCentrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.
Prezentacja aplikacji SKZ  - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje
związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
adw. Marek Czarnecki,
Wojewoda bialskopodlaski od 2004 do 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji
Powszechny Samorząd gospodarczy
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych

 

Moderator:

 

Magdalena Gryn, dziennikarka ekonomiczna, miesięcznik "Forbes"