FIR 2024 Poznaj speakerów 9. i 10. edycji

9. i 10. Forum Inteligentnego Rozwoju Speakerzy 2024

Prof. Piotr Fiedor

Ekspert, Nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Prof. Piotr Moncarz

Założyciel i wice-przewodniczący oraz główny technolog firmy XGS Energy, Inc

Dorota Morka

Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej

Agnieszka Bochacka

Cloud Stategy & Transformation – PwC

Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital

Rafał Kunaszyk

Wiceprezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.

Damian Baran

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, Prezes, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Chemii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Profesor Politechniki Częstochowskiej, wykładowca

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Kierownik projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D)

Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Dr inż. Adrian Antosik

Dr inż. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dr inż. Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Dr Marta Natalia Wróblewska

Adiunkt w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Dr Iwona Mazur

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jolanta Groszyk

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego - modelowanie zdarzeń ekstremalnych

Dr Magdalena Kulma

Doktor nauk biologicznych, Molecure S.A

Dr n. med. Maciej Tadeusz Michalak

Polski stomatolog, dyrektor medyczny Maestria Clinic

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Kamila Gębik

CEO, kammedia.pl, CCO, go2nft.pl

Marcin Pleszko

Ekspert działalności badawczo rozwojowej w Sagra Techology

Małgorzata Szumska

prezeska Kopalni Złota, właścicielka Złotego Jaru i Starej Kruszarni, pisarka, podróżniczka

Irina Lastovjak

Ekspertka ds. marketingu

Artur Buszmicz

współwłaściciel polskiego oddziału SWETCH

Bartłomiej Dejewski

współwłaściciel polskiego oddziału SWETCH

Rafał Dadej

Prezes Zarządu Ramoco

Speakerzy Na poprzednich edycjach
gościliśmy między innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Prokop

Dziennikarz

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Marek Skała

Trener, Megalit

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dr Remigiusz Kopoczek

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Prof. Jacek Semaniak

Prezes, Główny Urząd Miar

Katarzyna Wszoła

Dyrektorka ds. Innowacji, Veolia Energia Polska S.A.

Małgorzata Zielińska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018-2019; Członek zarządu PKP S.A. w latach 2019-2020

Weź udział Zarejestruj się na Forum

Opinie Co o nas mówią?

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości