FIR 2024 Poznaj speakerów 9. i 10. edycji

9. i 10. Forum Inteligentnego Rozwoju Speakerzy 2024

Marcin Prokop

Dziennikarz, prezenter telewizyjny, felietonista, pisarz, publicysta i osobowość telewizyjna.

Prof. Piotr Fiedor

Ekspert, Nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Prof. Piotr Moncarz

Założyciel i wice-przewodniczący oraz główny technolog firmy XGS Energy, Inc

Dorota Morka

Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej

Agnieszka Bochacka

Cloud Strategy & Transformation – PwC

Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital

Rafał Kunaszyk

Wiceprezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. Pol. Śl.

Profesor Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Kierownik projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D)

Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dr hab. Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Profesor uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Profesor Politechniki Częstochowskiej, wykładowca

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Dr inż. Adrian Antosik

Dr inż. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dr inż. Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Dr Marta Natalia Wróblewska

Adiunkt w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Dr Iwona Mazur

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr n. med. Maciej Tadeusz Michalak

Polski stomatolog, dyrektor medyczny Maestria Clinic

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego – modelowanie zdarzeń ekstremalnych

Dr Jolanta Groszyk

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Magdalena Kulma

Doktor nauk biologicznych, Molecure S.A

Dr Leszek Jan Buller

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Dr Sebastian Zupok

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Aleksandra Samira-Gajny

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rafał Dadej

Prezes Zarządu Ramoco

Kamila Gębik

CEO, kammedia.pl, CCO, go2nft.pl

Irina Lastovjak

Ekspertka ds. marketingu

Małgorzata Szumska

prezeska Kopalni Złota, właścicielka Złotego Jaru i Starej Kruszarni, pisarka, podróżniczka

Katarzyna Barcińska

Manager, Instytut Biznesu Rodzinnego

Piotr Szostak

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Rozwoju Produktu w Benefit Systems

Konrad Nowakowski

Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Andrzej Jaworski

Prezes Izby Gospodarczo Handlowej

Paweł Bednarek

Prezes Zarządu Columbus Elite S.A.

Monika Orzechowska

Executive Director OPTA

Artur Buszmicz

Współwłaściciel polskiego oddziału SWETCH

Błażej Dyjeciński

Starszy specjalista w Departamencie Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej

Michał Słowiński

Współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki EuroScaleMed

Marcin Pleszko

Ekspert działalności badawczo rozwojowej w Sagra Techology

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Jacek Romanowicz

Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Piotr Wiatrowski

Główny Specjalista w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP

Przemysław Piotrowski

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Joanna Sekuła

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Senatu

Grzegorz Gaża

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jan Popławski

Z-ca dyrektora departamentu promocji w PAIH, prawnik IP

Bartłomiej Dejewski

Współwłaściciel polskiego oddziału SWETCH

Janusz Kowalski

Zastępca przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Maciej Straus

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju Hotel Arłamów S.A

Agnieszka Pomaska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Paulina Piskor

Prezeska Contrain Group sp. z o.o.

Anna Connor-Łakomy

Brain Architect.co founder

Patrycja Wolniewicz

Dyrektor Zarządzająca, Pako Lorente Corporate

Speakerzy Na poprzednich edycjach
gościliśmy między innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Prokop

Dziennikarz, prezenter telewizyjny, felietonista, pisarz, publicysta i osobowość telewizyjna.

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Marek Skała

Trener, Megalit

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dr Remigiusz Kopoczek

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Prof. Jacek Semaniak

Prezes, Główny Urząd Miar

Katarzyna Wszoła

Dyrektorka ds. Innowacji, Veolia Energia Polska S.A.

Małgorzata Zielińska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018-2019; Członek zarządu PKP S.A. w latach 2019-2020

Weź udział Zarejestruj się na Forum

Opinie Co o nas mówią?

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości