Naukowiec Przyszłości

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero naprawdę społeczeństwo, w tym biznes i jego otoczenie, zauważają, jak wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwo zdrowia, a w konsekwencji życia, ma praca i badania prowadzone przez Naukowców – rozpoczynając od podstawowego. My od lat to widzimy, ale i doceniamy. Nagroda „Naukowiec przyszłości” stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, wyróżnienia mającego swoją 6-letnią historię.

Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość

Eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych Naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju – stało się misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi wyróżnienia, Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Nagroda jest formą medialnego, a co za tym idzie wizerunkowego docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Badacza będącego na początku swojej kariery. Służy budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez Uczonych, ale też marki osobistej Laureatów Nagrody. 

Poznaj niektórych laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

Dyrektor, Centrum Technologii Galwanotechnicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Prof. Mirosława El Fray

Kierownik, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów na ZUT w Szczecinie

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr inż. Artur Kasprzak

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska

Opinie Co o nas mówią?

Organizator

Współorganizator

Partner medialny

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości