Naukowiec Przyszłości

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero naprawdę społeczeństwo, w tym biznes i jego otoczenie, zauważają, jak wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwo zdrowia, a w konsekwencji życia, ma praca i badania prowadzone przez Naukowców – rozpoczynając od podstawowego. My od lat to widzimy, ale i doceniamy.

Nagroda „Naukowiec przyszłości” stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, wyróżnienia mającego swoją 5-letnią historię. 

Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość

Eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych Naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju – stało się misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi wyróżnienia, Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Nagroda jest formą medialnego, a co za tym idzie wizerunkowego docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Badacza będącego na początku swojej kariery. Służy budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez Uczonych, ale też marki osobistej Laureatów Nagrody. 

Poznaj niektórych laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Uniwersytet medyczny w Warszawie

Dr inż. Klaudia Proniewska

Adniunkt, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Opinie Co o nas mówią?

Organizator

Współorganizator

Partner medialny

Partner merytoryczny

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości