FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU

6

Toruń

26-29 Września 2021

„Każda edycja Forum Inteligentnego Rozwoju jest znakomitym balansem pomiędzy nauką , a biznesem. Takie kongresy jak FIR są potrzebne z prostej przyczyny…całość biznesowo-naukowego zaufania jest oparta na ludzkich relacjach. Forum daje szansę na dialog i poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń. Niezwykle ważne są rozmowy w kuluarach, uczestnictwo w panelach dzięki którym budujemy przeświadczenie, że fundamentem są ludzie. Świat biznesu i nauki jest zupełnie inny, ale podczas Forum Inteligentnego Rozwoju łączy ich dialog i wspólne odnajdywanie kompromisów i pomysłów na lepsze jutro”

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pobierz Agendę PDF

Wydarzenia towarzyszące Dowiedz się jakie wydarzenia towarzyszyły forum w 2021 roku!

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Regionalne Forum Innowacji

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Partner strategiczny

Przedstawiamy Partnera Strategicznego Forum Inteligentnego Rozwoju – Województwo Kujawsko-Pomorskie. 

Organizator

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Prelegenci honorowi Nasi goście specjalni

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Prelegenci Poznaj prelegentów z 6 edycji Forum

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Łukasz Petrus

Prezes, PGO S.A.

Michał Korolko

Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dr inż. Wawrzyniec Wychowański

Dyrektor, Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k.

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o.

Krystian Kulczycki

Prezes Zarządu, PayEye Sp z o.o.

Łukasz Ozimek

Dyrektor Operacyjny, EXEA Sp. z o.o.

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Grzegorz Brodziak

Dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska

Piotr Wojciechowski

Dyrektor Zarządzający, Bydgoski Klaster Przemysłowy

Grzegorz Kozieja

Dyrektor, Biuro Analiz Sektora Food and Agri - Międzynarodowy Hub

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED

Ryszard Rumiński

Dyrektor Działu Wdrażania Technologii Cyberbezpieczeństwa, Exon Computer Systems

Dr hab. Paweł Sobkowicz

Dyrektor ds. Organizacji Naukowej, Centrum Doskonałości NOMATEN MAB, Nardodowe Centrum Badań Jądrowych

Justyna Łaskowska

Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CPATT UMK)

Jan Pachocki

Prezes Zarządu Fundacji, Telemedyczna Grupa Robocza

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu, InPhoTech

Waldemar Książczak

Wiceprezes Zarządu Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Dr inż. Mateusz Wirwicki

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Łukasz Śliwiński

Dział Wynalazczości i Administracji Projektami B+R

Daniel Jarząb

Członek Zarządu PayEye

Grzegorz Koprowski

Prezes, BIONIK SYSTEMS Sp. z o.o.

Marek Staszek

Prezes Zarządu, DB Cargo Polska

Maciej Mysona

Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Marlena Krohn

Prezes Zarządu, CTT

Agata Wojda

Drugi Zastępca Prezydenta Kielc

Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Grzegorz Wrochna

Prezes, Polska Agencja Kosmiczna

Sebastian Walerysiak

Prezes Zarządu, Viessmann Sp. z o.o.

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dr Mateusz Dulski, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Mikołaj Wroniszewski

Prezes Zarządu, PID Polska Sp. z o.o.

Marek Zawalski

Dyrektor, QUIB

Dr inż. Rafał Kozera

Politechnika Warszawska

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Remigiusz Worch

Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

Dr inż. Edyta Bauer

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk

Jacek Rydzewski

Właściciel, Grupa Techniczna CODI

dr Anna Pająk

Koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH, Platforma Przemysłu Przyszłości

Prof. dr hab. Grzegorz Nalepa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr inż. Aleskander Smywiński-Pohl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Dr Jacek Marczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski

Koło naukowe SUMOMASTERS

Politechnika Białostocka

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Boboli, Manager Radca prawny

Olesiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF

Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Marzena Smol

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Prof. dr hab. Dariusz Dziki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adam Przemyk

Konstruktor / Członek zespołu badawczego, Gniotpol Trailers Sp. z o. o.

Prof. dr hab. Danuta Kruk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Kamil Kamiński

Uniwersytet Śląski

Mgr Michał Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. Aleksy Kwiliński

Akademia Nauki i Biznesu w Londynie

Dr Marcin Lindner

Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy

Mgr inż. Sylwia Siebielec

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. Detlef Hommel

Sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr Szymon Pustelny

Uniwersytet Jagielloński

Dr Róża Pawłowska

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Dr Monika Piwecka

Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk

Dr Jan Paczesny

Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk

Dr Eryk Czerwiński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr inż. Andrzej Rogala

Politechnika Gdańska

Mgr Radosław Gurdak

Instytut Geodezji i Kartografii

Prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Katarzyna Antoniak-Jurak

Sieć Badawcza Łukasiewicza, Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Uniwersytet Wrocławski

Dr Wioletta Rozpędek-Kamińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr inż. Wojciech Wodo

Kierownik Badań i Rozwoju PayEye Sp z o.o. , Katedra Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Dr Anna Michalska-Ciechanowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Michał Kalisiak

Politechnika Warszawska

Prof. Dr hab. Stanisław Deniziak

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Prof. Jacek Jemielity

Kierownik Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Justyna Cięgotura

Ekspert Komisji Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Ekspert sieci EBN oraz NCBiR

Dr Krzysztof Siewicz

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Biomedycznej

Aleksandra Szymanowska

Wiceprezes Zarządu, Grupa Producentów Owoców GALSTER sp. z o.o.

dr hab. inż. Michał Choraś, prof UTP

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Artur Olesch

Redaktor naczelny czasopisma OSOZ Polska oraz magazynu ICT&Health International

dr inż. Agata Bieńczak

Kierownik Zakładu Techniki i Technologii Spożywczej Sieć Badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

Kierownik Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Szymon Zdrojewski

SPE Global Solutions

Dr inż. Łukasz Migdał

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Hubert Balicki

Key Account Manager, Würth Industrie Service

Dr Katarzyna Szczepańska

Uniwersytet Jagielloński

Łukasz Sosnowski

Prezes, Fundacja ProKarton

Dr inż. Karol Ćwieka

Adiunkt badawczy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. inż. Łukasz Laskowski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Sebastian Pawlus prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Polska Akademia Nauk

Mgr inż. Marcin Kalinowski

Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr inż. Rafał Zybała

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki