speaker-photo

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Swoje zainteresowania naukowe dzieli pomiędzy informatykę i jej zastosowania w modelowaniu oraz projektowaniu procesów przemysłowych. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach, a także prezentowanych na konferencjach. Uczestniczy w wielu projektach naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy zarówno z dużymi firmami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Te prace ceni najbardziej, gdyż rozwiązania naukowe znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle. W latach 2016-2020 kierownik katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania, a obecnie prodziekan ds. nauki i współpracy na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 

Jego zainteresowania poza pracą zawodową skupiają się głównie na aktywnym uprawianiu sportu, z którego ostatnio najchętniej wybierał żeglarstwo, trekking wysokogórski i narciarstwo. Do małych osiągnięć sportowych zalicza ukończenie półmaratonów górskich, triathlonu na dystansie olimpijskim oraz zdobycie korony maratonów Polski. Prywatnie: żonaty, ojciec dwóch fantastycznych bliźniaków Juliana i Dominika, z którymi dzieli wszystkie swoje wyzwania i pasje.