speaker-photo

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Od roku 2007 zatrudniona w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w którym jest Kierownikiem Pracowni Geochemii Stonowanej i Inżynierii Środowiska, a od roku 2021 pełni również funkcje zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Od lat zajmuję się tematyką gospodarki odpadami w sektorze energetycznym opracowując sorbenty zarówno do oczyszczania spalin z CO2 oraz Hg jak też do magazynowania wodoru. W tym obszarze była kierownikiem wielokrotnie nagradzanego projektu LIDER pn. „Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin”. W obszarze wychwytywania CO2 oraz magazynowania wodoru w swoim dorobku ma również koordynacje i kierowanie projektów międzynarodowych współpracując z jednostkami takimi jak Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania czy Rada Badań Naukowych i Przemysłowych w Pretorii, RPA. Za zwoją działalność wpisującą się w obszar gospodarki cyrkularnej niejednokrotnie nagradzania m.in. przez Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarczego. Obecnie zaangażowana jest w kierowanie i realizację 3 projektów zagranicznych oraz 3 krajowych.

13:10 – 14:20

19 Października 2023 r.

Energooszczędne i inteligentne budownictwo

Tematyka inteligentnego budownictwa po raz kolejny zagości wśród paneli tematycznych Forum Inteligentnego Rozwoju. W trakcie ósmej edycji wydarzenia osoby z środowiska biznesowego, naukowego, przedstawiciele rządu i samorządów dyskutować będą o inteligentnym, energooszczędnym budownictwie. W trakcie konferencji branżowej eksperci poruszą tematykę materiałów i technologii wykorzystywanych w branży budowlanej, zintegrowanego projektowania czy systemów energooszczędnych w budynkach. Prelegenci odpowiedzą na pytania związane z trendami energooszczędności w budownictwie i nowych kierunków wyznaczanych przez naukę w branży budowlanej.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Szymon Liszka, Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii
„Głęboka termomodernizacja budynków – wyzwania i kierunki zmian”
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią – inteligentna inwestycja na potrzeby realizacji Badań i Rozwoju Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN”
Paweł Siwiński, Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur sp. z o.o.
„Pianka poliuretanowa jako skuteczna izolacja w energooszczędnych domach”
Dr inż. Agata Szeląg, Pracownik badawczo-dydaktyczny, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Politechnika Krakowska
„Nowatorskie rozwiązania poprawiające komfort akustyczny w budownictwie"
Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, Katedra Energetyki, Politechnika Krakowska.
„System RESHeat do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla budynków wielorodzinnych”