speaker-photo

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk

Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego

Badaczka zawodowo związana z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) specjalizująca się w medycynie rozrodu zwierząt. Swoją działalność naukową dr hab. Kowalczyk prowadzi zarówno w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt analizując czynniki wpływające na biologię rozrodu zwierząt i ich dobrostan w trakcie użytkowania reprodukcyjnego oraz w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem, gdzie kierując swoim zespołem naukowym prowadzi badania nad wyjaśnieniem mechanizmów występowania zmian biochemicznych w komórkach rozrodczych poddawanych kriokonserwacji i możliwościami regulacji stopnia ich kriopotencjału. Członek Rady Naukowej ds. Dobrostanu Zwierząt i Zoohigieny oraz Członek Rady Naukowej ds. Żywienia i Rozwoju Człowieka przy Związku Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego – Stowarzyszenie VERUS. Dr hab. Alicja Kowalczyk pełni również funkcję członka wpierającego w CISAS - Centre for Research and Development in Agrifood Systems and Sustainability w Portugalii.

17:55 – 20:40

19 Października 2023 r.

Globalne trendy i wyzwania w sektorze rolno-spożywczym

Nowoczesne rolnictwo i żywność jest tematem drugiej krajowej inteligentnej specjalizacji, a także głównym tematem konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023, w której przedstawiciele środowiska naukowego i branży rolno-spożywczej omówią innowacyjne badania, projekty technologiczne i inicjatywy podejmowane w obszarze tematyki związanej z inteligentnym rozwojem tego sektora.

Jakie wyzwania przed polskim rolnictwem stawia inflacja i pandemia? Czy polskie produkty rolne zachowują konkurencyjność na rynkach międzynarodowych? Jakie mechanizmy wsparcia powinny zostać wprowadzone dla sektora rolno-spożywczego? Odpowiedzi na te pytania postarają się udzielić eksperci, biorący udział w debacie. Nie zabraknie również prezentacji innowacyjnych procesów, technologii i produktów, a także wystąpień indywidualnych poświęconych takim zagadnieniom jak nowe metody przechowywania produktów rolnych czy wpływie ekologicznej żywności na stan zdrowia społeczeństwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego
„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - nowoczesna produkcja zwierzęca”
Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska, Zakład Żywności Ekologicznej, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
„Żywność ekologiczna jako innowacja dla zdrowia społeczeństwa”
Dr hab. inż. Dariusz Kulus prof. PBŚ, Dr inż. Natalia Miler, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
„Biotechnologia dla piękna: z laboratorium na rynek – innowacje w produkcji, ochronie i hodowli roślin ozdobnych”

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Andrzej Gantner, W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Maciej Ptaszyński, Prezes Zarządu, Polska Izba Handlu

 

Moderator:

 

Karol Dobrowolski, W-ce Prezes Zarządu, Warszawska Izba Gospodarcza