speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Profesor na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych w firmie kosmetycznej Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy
Członek Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.).

Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w obszarze kosmetyków i detergentów. Jest autorem 40 patentów (w tym międzynarodowych) oraz ponad 160 artykułów naukowych. Kierował i brał udział w ponad 20 projektach naukowych, w większości realizowanych przy współpracy z przemysłem.

W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości.

W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Aktualnie pełni funkcję V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-2022 pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, a w latach 2016-2021 funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny oraz w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej.

Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem oraz innymi jednostkami naukowymi. Od 2015 roku jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. W sferze naukowej współpracuje m.in. z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Research Institute of Daily Chemical Industry w Taiyuan w Chinach oraz Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Za swoje prace był wielokrotnie nagradzany. Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto, kilkukrotnie został nagrodzony medalami na targach i wystawach, poświęconych produktom kosmetycznym (m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA w Zagrzebiu, Wystawa IENA w Norymberdze, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Inno-Wings w Lublinie).

11:00 – 12:55

19 Października 2023 r.

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Postęp dokonany na przestrzeni ostatnich dekad otworzył przed światem nauki szereg nowych możliwości. Dzięki biotechnologii możliwe stało się wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: od rolnictwa po medycynę.

 

Na konferencji przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest technologią przyszłości. Uczestnicy debaty poruszą tematy związane z bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, tematyką ochrony środowiska, rozwoju procesów biotechnologicznych w celu wytwarzania nowoczesnych bioproduktów czy wpływu chemii specjalistycznej na rozwój innych branż. W trakcie panelu odbędzie się również prelekcja indywidualna, poświęcona zagadnieniu implementacji badań naukowych do praktyki przemysłu.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
„Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych”
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
,,Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego”
Dr inż. Anna Sobiepanek, Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
„Profil glikozylacji komórek jako niedoceniane narzędzie diagnostyczne i prognostyczne chorób nowotworowych skóry”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Frankowicz, W-ce Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, Prodziekan, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ds. Nauki, Kierownik, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"