Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Profesor na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych w firmie kosmetycznej Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy
Członek Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.).

Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w obszarze kosmetyków i detergentów. Jest autorem 40 patentów (w tym międzynarodowych) oraz ponad 160 artykułów naukowych. Kierował i brał udział w ponad 20 projektach naukowych, w większości realizowanych przy współpracy z przemysłem.

W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości.

W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Aktualnie pełni funkcję V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-2022 pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, a w latach 2016-2021 funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny oraz w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej.

Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem oraz innymi jednostkami naukowymi. Od 2015 roku jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. W sferze naukowej współpracuje m.in. z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Research Institute of Daily Chemical Industry w Taiyuan w Chinach oraz Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Za swoje prace był wielokrotnie nagradzany. Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto, kilkukrotnie został nagrodzony medalami na targach i wystawach, poświęconych produktom kosmetycznym (m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA w Zagrzebiu, Wystawa IENA w Norymberdze, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Inno-Wings w Lublinie).

14:30 – 16:00

19 Października 2023 r.

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Debata poświęcona między innymi zagadnieniom związanym z: bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, nowoczesnymi biotechnologiami w ochronie środowiska i rozwojem procesów (bio)technologicznych w celu wytwarzania innowacyjnych (bio)produktów. Czy biotechnologia jest technologią przyszłości? Jak rozwiązania chemii specjalistycznej wpływają na rozwój innych branż? Odpowiedzi na te pytania, ale również na szereg innych, udzielą wszystkim eksperci zaproszeni do debaty.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK., Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska