speaker-photo

Dr Tomasz Komendziński

Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:10 – 17:10

20 Października 2023 r.

Dostępność i włączenie społeczne

Integracja społeczna i włączenia to idee, które są jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021-2027, realizowanej w celu stworzenia Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Zaproszeni na konferencję branżową eksperci dyskutować będą o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej. 

Na konferencji, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 nie zabraknie również prezentacji projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Specjaliści przedstawią między innymi rozwiązania z branży IT, które wesprzeć mogą osoby o ograniczonej mobilności w codziennych czynnościach i zaprezentują innowacje, wpływające na ogół stanu zdrowia społeczeństwa. 

 

Udział wezmą:

 

Jerzy Szymańczyk, Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa i poprawiających ergonomię pracy personelu sfery medycznej
Dr inż. Marek Miłosz, prof. PL, Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska 
Wspomaganie edukacji chorych na cukrzycę typu I – aplikacja mobilna T1DCoach
Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka
Mechatroniczne wsparcie osób starszych z zaburzeniami równowagi
Łukasz Salwarowski, Prezes, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO, Redaktor Naczelny, Magazyn Ogólnopolski "Głos Seniora"
Dr Marek Pilch, Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia „Głosu Seniora”, Przewodniczący, Małopolska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Dr Tomasz Komendziński, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sztuczna inteligencja dla dobra społecznego, neuronauka zdrowia i świadomość zdrowotna, czyli rzecz o demencji
Bartosz Wiktorzak
, koordynator projektu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami w podróży po metrze? - aplikacja mobilna LIFT

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.