9. FIR Uniejów 2024 - Zgłoś swój temat Agenda Forum Inteligentnego Rozwoju
Uniejów 2024

9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 Zgłoś swój temat i bądź częścią tego wydarzenia

Zostań częścią 9. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024!
Zgłoś swój temat do Agendy 9. Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024! Wygłoszenie prelekcji na kongresie to unikalna okazja zaprezentowania swoich działań przed przedstawicielami świata biznesu i nauki.

Zakres tematyczny 9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024

"Innowacje muszą wyjść z cienia"
Zapoznaj się z zakresem tematycznym 9. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024

13:00 - 14:00

Powitalny Business Lunch

14:00 - 14:30

POWER SPEECH

14:45 - 16:30

Rola kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Konferencja branżowa poświęcona tematyce roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa, regionu czy miasta, która niewątpliwie wyraża się również w jej wpływie na zwiększenie kreatywności mieszkańców, ich kwalifikacji i zdolności do współpracy.

Eksperci z dziedziny kultury zaprezentują najnowsze osiągnięcia badawcze i innowacje wpływające na rozwój społeczny i gospodarczy. Zwieńczeniem konferencji będzie dyskusja podsumowująca rozważania na temat problematyki związanej z trendami rozwoju polskiej kultury.

14:45 - 16:30

Gospodarka przyjazna środowisku

W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący mechanizmów gospodarki przyjaznej środowisku, jak również prezentacje ekspertów ze świata biznesu i nauki, poświęcone innowacyjnym projektom i unikatowym rozwiązaniom, wpisującym się w nurt GOZ, ekonomii współdzielenia, zrównoważonej konsumpcji, zwiększeniu roli usług, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, symbiozy gospodarczej, zmniejszeniu ilości produktów toksycznych.

14:45 - 16:30

Bezpieczny i efektywny system transportowy

Konferencja poświęcona tematyce ściśle związanej z poprawą bezpieczeństwa oraz zwiększeniu efektywności transportu z jednoczesnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Eksperci branżowi i polscy uczeni rozmawiać będą o dążeniu do zmniejszenia emisji w transporcie, rozwojowi transportu szynowego, zwiększeniu dostępności komunikacji zbiorowej, a także alternatywnym wobec dróg łańcuchom logistycznym (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).

16:45 - 18:45

System szkolnictwa wyższego w dobie cyfryzacji i zielonej transformacji

Istniejące i rozwijane technologie mają potencjał, aby uniwersytety przyszłości mogły oferować dostęp do nauki w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca, a także z programem i wymaganiami dostosowanymi do tego, co dana osoba chce osiągnąć. Dyskusja największych autorytetów środowiska naukowego i ekspertów branżowych o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w dobie dwóch trendów przyszłości tj. cyfryzacji i zielonej transformacji.

16:45 - 18:45

Trendy rozwoju innowacji społecznych

Integracja społeczna i włączenia to idee, które są jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021-2027, realizowanej w celu stworzenia Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Zaproszeni na konferencję branżową eksperci dyskutować będą o
ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej. Na konferencji, która odbędzie się w trakcie 9. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024 nie zabraknie również prezentacji innowacji społecznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. ,, To właśnie człowiek, jego wiedza oraz umiejętności stają się podstawą rozwoju, a jego kreatywność i aktywne wdrażanie twórczych inicjatyw mają służyć urzeczywistnianiu społeczno- gospodarczych wyzwań Polski. Wykorzystywanie tego czynnika jest określane mianem wdrażania innowacji
społecznych.”

16:45 - 18:45

Rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Konferencja branżowa poświęcona tematyce skalowalnych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych w różnych obszarach, w tym w transporcie, zdrowiu, energetyce, ochronie środowiska, przedsiębiorczości, rolnictwie, gospodarce morskiej przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych we współpracy międzysektorowej, obejmującej w szczególności administrację publiczną, przedsiębiorców, uczelnie i podmioty nauki. Wdrożone platformy (np. digital twin czy smart city) i usługi usprawnią życie obywateli i działanie administracji.

19:00 - 19:30

POWER SPEECH

20:00

Night of Networking

Muzyka na najwyższym poziomie, wyśmienity catering, rozmowy o innowacjach i rozwoju w luźnym tonie, nowe znajomości, uroczy klimat miejsca – tak zapowiada się wieczór pierwszego dnia 9. Forum Inteligentnego Rozwoju. To czas na relaks w Uniejowie.
Uczestników FIR, czeka po części merytorycznej wydarzenia wieczór przy lampce wina, w swobodnej atmosferze dyskusji z innowatorami.

12:00 - 13:40

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia? Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

12:00 - 13:40

Rozwoju zaawansowanych kompetencji przyszłości

Czym są kompetencje przyszłości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wraz z rozwojem technologii i trendów. W czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami i tempem ich wdrażania kluczowym zagadnieniem staje się zrozumienie stale rosnących potrzeb rynku. ,,Zgodnie z badaniem The Future of Jobs wykonanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, analiza i rozwiązywanie problemów, są niezmiennie na pierwszym miejscu wśród priorytetów w zakresie przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji. Nowo pojawiające się w raporcie umiejętności to samodzielne zarządzanie, takie jak odporność, tolerancja na stres i elastyczność.” Merytoryczna dyskusja w temacie rozwoju zaawansowanych kompetencji przyszłości już 14 czerwca podczas 9. FIR.

12:00 - 13:40

Aktywizacja społeczeństwa i eliminowanie barier dla inteligentnego rozwoju

Fundamentem dla dynamicznego i inteligentnego rozwoju jest budowa silnego kapitału społecznego. Może ono nastąpić dzięki wielokierunkowym działaniom, obejmującym w szczególności wzmocnienie aktywności mieszkańców i ich współpracy realizowanej w obrębie subregionu, budowę tożsamości lokalnej i subregionalnej stanowiącej kluczowy element mający za zadanie łączyć całą lokalną społeczność. Dyskusja podczas 9. FIR obejmować będzie tematykę związaną ze zwiększaniem aktywności mieszkańców i współpracy wzmacniającej więzi społeczne, wzmacnianiem tożsamości lokalnej i subregionalnej, wyrównywaniem szans wykluczonych i zagrożonych grup społecznych, aktywizacją zawodową mieszkańców, poprawą jakości kształcenia i jego dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz wspieraniem rozwoju i kompetencji podmiotów społecznych.

13:50 - 14:50

Business Lunch

15:00 - 16:40

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Medycyna jest dziedziną nauki, w której inteligentny rozwój jest niezwykle ważny. Nowe technologie, badania i rozwój produktów leczniczych czy w innowacyjne terapie to zagadnienia, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa na wielu płaszczyznach – od diagnostyki po proces leczenia. Na 9. Forum Inteligentnego Rozwoju przedstawiciele świata nauki i środowiska biznesowego pochylą się nad tematyką nowatorskich rozwiązań, technologii i produktów medycznych, wyniki swoich badań i projektów przedstawiając w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji, dotyczących między innymi terapii personalizowanej i jej wpływu na przyszłość onkologii czy informatyzacji szpitali klinicznych. Słuchacze poznają również najnowsze osiągnięcia na polach innowacji technologicznych, diagnostyki, terapii chorób oraz wytwarzania produktów leczniczych czy kosmetycznych.

15:00 - 16:40

Nauka Przyszłości – B+R polskich uczonych

Motorem napędowym innowacyjności są działania badawczo-rozwojowe, podejmowane w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działania te szczególnie ważne są w świecie nauki: to one stanowią fundament, na którym budowany jest rozwój polskiego przemysłu i biznesu. Na 9. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024 czołowi przedstawiciele świata nauki będą rozmawiać o znaczeniu działań B+R, działaniach podejmowanych w polskich ośrodkach badawczo rozwojowych i ich wpływie na przyszłość.

15:00 - 16:40

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 9 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności. Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji.

16:55 - 17:25

POWER SPEECH

18:00 - 20:00

9. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Nagroda Naukowiec Przyszłości, Nagroda Marka Przyszłości

Zwieńczeniem 9. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2024 będzie uroczysta gala, w takcie której po raz kolejny wręczone zostaną statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, nagrody „Naukowiec Przyszłości” oraz nagrody "R&D Impact". Uhonorowani zostaną także laureaci „Marki Przyszłości” – wyróżnienia dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie kojarzą się z rozwojem.

20:00

Uroczysty Bankiet

13:00 - 19:00

13 Czerwca 2024 Strefa wystawiennicza

12:00 - 18:00

14 Czerwca 2024 Strefa wystawiennicza

Opinie Co o nas mówią?

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości