9. FIR 2024 Agenda Forum Inteligentnego Rozwoju 2024

Gdańsk – Olivia Star

12.00-12.45
Lunch

Business Lunch

9. Forum Inteligentnego Rozwoju otwieramy business Lunchem, który będzie doskonałą okazją do oswojenia się z atmosferą forum oraz do rozpoczęcia budowania relacji biznesowych.

zobacz więcej
12.45
Otwarcie

Oficjalne otwarcie 9. Forum Inteligentnego Rozwoju

Rozpoczęcie 9. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się o 13.45, i będzie to oficjalne powitanie gości i wszystkich uczestników przybyłych na konferencję odbywającą się w najwyżej położonej przestrzeń biznesowej w północnej Polsce.

zobacz więcej
13.00-14.00
Debata

Partnerzy innowacji - synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.

zobacz więcej
14.15-19.00
speaker-1
Dr Iwona Mazur
Dr Iwona Mazur

Doktor anglistyki specjalizująca się w badaniach nad audiodeskrypcją. Współautorka pierwszej polskojęzycznej monografii w tym temacie. Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów tłumaczeń audiodeskrypcyjnych. Obecnie realizuje projekt: “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

speaker-2
Kamila Gębik
Kamila Gębik

Ekspertka w obszarze e-commerce oraz wykorzystania najnowszych trendów i technologii w marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem branży fashion&beauty. Autorka książek i artykułów,  trenerka oraz laureatka licznych nagród branżowych.

speaker-3
Małgorzata Szumska
Małgorzata Szumska

Prezeska Kopalni Złota, jednej z największych i najczęściej nagradzanych prywatnych atrakcji turystycznych w Polsce. Rozwija zbudowany od zera biznes rodzinny, który prowadzi z odpowiedzialnością za dziedzictwo kultury i etykę w turystyce, pozostając przy tym największym pracodawcą w regionie. Prywatnie pisarka i podróżniczka.

speaker-4
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w obszarze wytwarzania i recyklingu metali. Autor blisko 150 prac oraz kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych, ponadto osoba mająca bogate, praktyczne doświadczenie w przenoszeniu wyników prowadzonych badań na praktykę gospodarczą.

speaker-5
Dr Marta Natalia Wróblewska
Dr Marta Natalia Wróblewska

Doktor lingwistyki stosowanej. Zajmuje się ewaluacją jakości działalności naukowej, a w szczególności oceną jej wpływu społecznego. Wspiera uczelnie w przygotowaniach do ewaluacji i dostosowywaniu ich strategii do obowiązujących wymogów. Regularnie publikuje w tytułach naukowych oraz branżowych.

speaker-6
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na co dzień związany z Katedrą Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej. Główne zainteresowania to nanotechnologia, druk 3D i ich wykorzystanie w budownictwie. Brał udział w międzynarodowych projektach rozwijających technologię druku 3D. Dwukrotnie znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists”, opracowywanej przez analityków Uniwersytetu Stanforda.

speaker-7
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w defektoskopii, termografii i metrologii. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Obecnie kierownik grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

speaker-8
Tomasz Zieliński
Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu spółki OZE Rentier S.A., przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnych, które m.in. jako jedno z pierwszych w Polsce zaimplementowało technologię magazynów grawitacyjnych energii, minimalizując straty w efektywności pozyskania energii w godzinach szczytu jej wytwarzania.

speaker-9
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Współautor 360 publikacji i 78 patentów, ponadto kierownik około 20 projektów naukowych oraz z obszaru B+R, we współpracy ze światem biznesu.

Osoba doświadczona w efektywnym wykorzystywaniu funduszy na działalność badawczo rozwojową a także współzałożyciel startupu.

speaker-10
Irina Lastovjak
Irina Lastovjak

Innowatorka wpierająca spółki technologiczne we wdrażaniu strategii marketingowych. Nieszablonowo myśląca specjalistka, czynnie wzmacniająca pozycję kobiet w przemyśle 4.0.

speaker-11
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Chemiczka specjalizująca się w badaniu i pozyskiwaniu materiałów luminescencyjnych do wykorzystania w oświetleniu, termometrii oraz fotowoltaice. Prowadzi obecnie dwa projekty badawcze. Nagrodzona stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

speaker-12
dr hab. Jacek Stańdo, profesor Politechniki Łódzkiej
dr hab. Jacek Stańdo, profesor Politechniki Łódzkiej

Matematyk specjalizujący się wykorzystaniem Królowej Nauk w życiu codziennym, jak i usprawnianiem procesu jej nauczania. W tym celu wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii.

speaker-13
Piotr Szostak
Piotr Szostak

Doświadczony Product Manager, od ponad 25 lat specjalizujący się z produktach cyfrowych. Odpowiada za flagowe produkty Benefit Systems, w tym bijącą rekordy popularności kartę MultiSport.

speaker-14
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Specjalistka w obszarze zastosowania teorii prawdopodobieństwa i statystyki, analizy zdarzeń ekstremalnych oraz zarządzania ryzykiem.

Wykorzystuje metody statystyczne w astronomii. Kierowniczka krajowych projektów badawczych, w 2023 roku Naukowiec Wizytujący w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT. Ponadto magister sztuki na ASP we Wrocławiu.

speaker-15
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Ekonomistka realizująca liczne projekty badawcze. Laureatka stypendium ministerialnego dla wybitnych, młodych naukowców. Swoją działalność naukową prowadzi zarówno na krajowych jak i zagranicznych uczelniach i instytutach.

speaker-16
Paweł Bednarek
Paweł Bednarek

Przedsiębiorca branży OZE, współtwórca największej w Polsce organizacji sprzedażowej w obszarze odnawialnych źródeł energii, dystrybuującej wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych m.in. panele fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła.

Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.

zobacz więcej
19.00-19.45
speaker-1
Prof. Piotr Moncarz
Prof. Piotr Moncarz

Consulting professor na Stanford university, współzałożyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council, współtwórca programu Top 500 Innovators, członek amerykańskiej National Academy od Engineering. Światowy lider w dziedzinie badań katastrof. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności w dziedzinie energetyki.

speaker-2
Prof. Piotr Fiedor
Prof. Piotr Fiedor

Ekspert specjalizujący w badaniach nad leczeniem chorób rzadkich i w medycynie personalizowanej. Doświadczony w obszarze badawczo-rozwojowym w odniesieniu do realizacji założeń Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wdrażał w Polsce innowacyjne terapie onkologii transplantacyjnej oraz oraz metody auto i alto-transplantacji izolowanych wysp trzustkowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń oraz autor publikacji i patentów o międzynarodowym zasięgu oddziaływania.

speaker-3
Paweł Bochniarz
Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital skupionym na inwestycjach w startupy deep tech z Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywny uczestnik ekosystemu innowacji w Polsce, jako współzałożyciel Fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji.

speaker-4
Agnieszka Bochacka
Agnieszka Bochacka

Pasjonuje się projektowaniem i prowadzeniem transformacji cyfrowej w złożonych środowiskach.

Wspiera przedsiębiorstwa w implementacji innowacji oraz procesach cyfryzacji. Współpracuje m.in. z PwC oraz Transformation Team PMI Poland Chapter, którego jest liderką.

speaker-5
Rafał Kunaszyk
Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji i rynku pracy, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundator Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju i Klaster Life Science, Prezes Małopolskiego Oddziału Firm Rodzinnych, moderator debat, innowator, przedsiębiorca.

speaker-6
Dorota Morka
Dorota Morka

Ekspertka w obszarze ekspansji zagranicznej firm skandynawskich w Polsce, oraz polskich w Skandynawii. W przeszłości rozwijała oddziały norweskich przedsiębiorstw na rynku polskim. Zaangażowana w proces zielonej transformacji na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Debata

Globalne problemy okiem wizjonerów

Debata z udziałem Liderów Inteligentnego Rozwoju, w trakcie której speakerzy poruszą gospodarczo-społeczne problemy współczesnego świata. Będziemy szukać odpowiedzi na liczne pytania.

Spytamy jakie rozwiązania mogą zaoferować nam wizjonerzy i czy jesteśmy na nie gotowi oraz jak ważną rolę w osiąganiu zamierzonych celów pełnią unijne środki?

zobacz więcej
20.15-20.45
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Power Speech

"Przemów Skutecznie"

9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju poprowadzi Maciej Kurzajewski, który wystąpi na scenie ze swoim Power Speechem mającym na celu przybliżyć umiejętności skutecznej prezentacji i przemawiania przed publicznością.

zobacz więcej
20.45
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

9. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju – Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

Nagradzamy tych, którzy zasługują na rozgłos. Innowacje to rozwiązania od ludzi dla ludzi, należy zatem robić wszystko, by te mogły ujrzeć światło dzienne i jak najszybciej trafić na rynek.

Doceniamy tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zmieniają nasze codzienne życie.

Prowadzący 9. Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju
Maciej Kurzajewski

zobacz więcej

Pobierz Agendę 9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024

"Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa."

9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 Dołącz do grona speakerów!

Zostań częścią Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 i wspólnie z nami bądź częścią tego wydarzenia. Sprawdź Agendę i wybierz jeden z angażujących tematów bądź zaproponuj swój własny. 

Zadzwoń do nas +48 32 307 22 42

Zadzwoń lub napisz: biuro@ircentrum.pl
Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Weź udział Zarejestruj swoje uczestnictwo

Zapisz się na Forum Inteligentnego Rozwoju

Opinie Co o nas mówią?

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości