speaker-photo

Dr inż. Mariusz Skwarczyński

Kierownik projektu „Wentylacja dla szkół i domów”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta rządu duńskiego na Duńskim Uniwersytecie Technicznym oraz stypendysta TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Posiada uprawnienie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od kilkunastu lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dotyczące nowoczesnych urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz projektowania energooszczędnych instalacji HVAC.

Od 2020 r. kieruje w NCBR projektem finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej dedykowanych dla istniejących sal lekcyjnych oraz mieszkań. Systemy wentylacji opracowane w ramach tego przedsięwzięcia umożliwią poprawę jakości środowiska wewnętrznego i zwiększą bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz mieszkańców. Poprzez zastosowanie wysokosprawnego odzysku ciepła, chłodu i wilgoci obniżą też koszty eksploatacyjne. Centralne zarządzanie poszczególnymi systemami ułatwi proces eksploatacji i nadzoru.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
18.00-19.00

Jak wciągnąć rynek w rywalizację na rzecz zielonej gospodarki? Doświadczenia NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera realizację Europejskiego Zielonego Ładu i dlatego uruchomiło szereg przedsięwzięć badawczych ukierunkowanych na opracowanie nowych rozwiązań i technologii na rzecz zielonych innowacji. Przedsięwzięcia są realizowane w formie innowacyjnych zamówień publicznych, jako zamówienia przedkomercyjne (pre-commercial procurement, PCP). NCBR jako Zamawiający definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a zainteresowane podmioty uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku. Za realizację formuły zamówień przedkomercyjnych NCBR zostało wyróżnione europejską nagrodą European Innovation Procurement Awards (EUIPA).

 

Każde z przedsięwzięć NCBR stanowi silny impuls do stworzenia technologii o cechach przewyższających te dostępne obecnie na rynku. Wyzwania badawcze zostały tak zdefiniowane by powstały rozwiązania, które mają szansę zyskać szeroką akceptację rynku, a następnie poprzez masową komercjalizację mogą stać się polską specjalnością. Założone efekty gwarantuje rywalizacja wykonawców i selekcja w kolejnych etapach. W trakcie trwania przedsięwzięć rośnie poziom finansowania. Ostatecznym potwierdzeniem technologii są powstające w każdym projekcie pełnoskalowe demonstratory. W ten sposób NCBR wskazuje jak można zamieniać bariery na wyzwania. W ramach pierwszych przedsięwzięć, realizowanych ze środków Funduszy Europejskich (POIR), powstają m.in. innowacyjna biogazownia, oczyszczalnia, ciepłownia przyszłości, budynek efektywny energetycznie i procesowo i inne. Budżet przeznaczony na te działania to około 300 mln zł za które, w ramach łącznie ponad 50 umów z wykonawcami, powstają 22 demonstratory na terenie całej Polski. Wdrażane i planowane są kolejne przedsięwzięcia. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, będzie ich co najmniej kilkadziesiąt.

 

Udział w debacie wezmą:

Barbara Rzepkowska, Ekspert w projekcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dr Ewa Krasuska, Doradca Strategiczny, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dr inż. Mariusz Skwarczyński, Kierownik projektu „Wentylacja dla szkół i domów”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Michał Oleszko, Kierownik projektu „Technologie domowej retencji”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Andrzej Gutowski, Ekspert Operacyjny, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C sp. z o. o.