Dr Ewelina Depczyńska

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.

Ewelina Depczyńska ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 2004 roku tytuł magistra. Następnie w 2008 roku obroniła pracę inżynierską na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na specjalizacji Proekologiczne Technologie Chemiczne. W lutym 2022 uzyskała tytuł doktora na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2015-2022 była współautorem 4 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz autorem 8 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Od marca 2007 roku pracowała w obszarze badań i rozwoju w firmie Tikkurila Polska i Acrylmed opracowując i wdrażając liczne produkty do zabezpieczenia i klejenia drewna. Od 2019 roku  pracuje w firmie Paged LabTech jako dyrektor do spraw badań i rozwoju. Zespół wdrożył do produkcji Paged m.in. takie wyroby jak Paged GreenPly, Paged DryGuard czy MouldGuard.

Jej praca zawodowa zawsze związana była ściśle z technologią drewna. Na uwagę zasługują realizowane przez nią następujące projekty współfinansowane z NCBR:

- „Innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowania w transporcie drogowym

- „Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych

- „Niskoemisyjna sklejka do zastosowania w meblarstwie

oraz projekt współfinansowany z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych

17:50 – 19:20

19 Października 2023 r.

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Debata związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH
Dr Katarzyna Janczak, Kierownik ds. Jakości, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle
Mgr inż. Jakub Progorowicz, Dyrektor ds. R&D i Inwestycji, Comex Polska Sp. z o.o.
Nowoczesne technologie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży górniczej i wydobywczej (proces wzbogacania)
Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż.Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet