speaker-photo

Mgr inż. Jarosław Olszewski

Prezes, Fundacja Work & Science

Z wykształcenia Biotechnolog, Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo dydaktycznego w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Prezes Fundacji Work & Science, pomysłodawca i główny organizator 3 edycji Ogólnopolskich Targów Pracy Sektora Innowacyjnej Gospodarki Work & Science Forum

Przewodniczący dwóch Kadencji w Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Pomysłodawca i organizator kilku edycji programów mentoringowo-szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców (Lokalny Ambasador Praw Doktoranta, Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca, konferencja naukowo szkoleniowa Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich, Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists)

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
17:10 - 17:40

Power Speech: Work & Science Forum, o perspektywach pracy młodych ludzi nauki w Polsce

Wystąpienie poświęcone będzie trzeciej edycji Targów Pracy Sektora Innowacyjnej Gospodarki Work & Science Forum oraz wyzwaniom stojącym przed młodymi ludźmi planującymi karierę na styku świata biznesu i nauki. W ramach wystąpienia poruszymy problemy dotykające młodych naukowców w Polsce pod kątem rozwoju ich kariery oraz komercjalizacji wyników badań. Postaramy się również przybliżyć dobre praktyki wspierania rozwoju kariery naukowej młodych ludzi wykorzystywane w innych państwach europejskich. W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowana koncepcja i oferta wydarzenia Work & Science Forum oraz towarzyszącego mu projektu szkoleniowego Work&Science Academy oraz oficjalnie wystartuje platforma targowa na której odbywać się będzie wirtualna część eventu.

 

Udział weźmie:

 

Mgr inż. Jarosław Olszewski, Prezes Zarządu, Fundacja Work & Science