speaker-photo

Waldemar Miksa

Prezes zarządu, Yellow House English SA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia) i Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina w Warszawie (kompozycja i dyrygentura), producent i wydawca. Od 2011 roku pełni funkcję prezesa zarządu Yellow House English SA, w której to spółce realizowane są obecnie liczne projekty badawczo-rozwojowe z obszaru EdTech. W 2012 roku zainicjował i do chwili obecnej współtworzy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / „Bilingual Future”. (www.dwujezycznedzieci.pl, www.bilingualfuture.com).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
20:50 - 21:20 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Power speech: Powszechna edukacja dwujęzyczna jako naturalna konsekwencja wyzwań XXI wieku

Dlaczego dziś, jak nigdy wcześniej, powinniśmy skupić się na inwestowaniu w kapitał ludzki? Czy ogromny skok technologiczny związany ze sztuczną inteligencją jest zagrożeniem dla naszych miejsc pracy? Czy człowiek jest skazany na rywalizację z bytami, które sam tworzy? To pytania będące punktem wyjścia w dyskusji wybitnych gości z branży inwestorskiej, naukowej i edukacyjnej. W świecie opanowanym przez technologię coraz częściej skupiamy się na inwestycjach związanych z jej rozwojem. Ten rozwój to nasza przyszłość. Zapominamy jednak o najistotniejszym czynniku, który prowadzi nas do przyszłości - o człowieku. O jego kreatywności, nieszablonowości i możliwości komunikacji. To właśnie współpraca i komunikacja tych nieszablonowych umysłów jest kluczem do przyszłości. Jak więc sprawić, aby każdy człowiek na świecie mógł komunikować się z innymi bez społecznych, geograficznych i semantycznych przeszkód? Jak zainwestować w nienamacalny produkt, który jest największym skarbem naszego gatunku?.

 

Udział weźmie:

 

Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

10:30–11:30

Od idei powszechnej dwujęzyczności do pełnej indywidualizacji procesu nauczania

Idea powszechnej dwujęzyczności to wizja, w której język globalny (angielski) jest nabywany w szerokiej skali społecznej równolegle do języka lokalnego i na tych samych co on zasadach, czyli bezpośrednio z kontekstu. Dwa projekty B+R współfinansowane przez NCBR, których celem było m.in. wsparcie odpowiednimi narzędziami rozwoju tej idei, doprowadziły twórców do zdecydowanie dalej idących wniosków. Czy zatem dzięki sztucznej inteligencji i gamifikacji uda nam się stworzyć powszechną edukację w sposób pełny zindywidualizowaną? A jeśli tak, to jak ona będzie wówczas wyglądać?

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Marek Piotrowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Romanowski, CEO, Data Scientist, Evorain Sp z o.o.
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Moderator:

 

Waldemar Miksa, Koordynator krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"

12:10-13:50

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi