speaker-photo

Dr inż. Anna Jarząb

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dr inż. Anna Jarząb pracuje jako adiunkt w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Od wielu lat prowadzi badania nad rozwojem innowacyjnych technologii w rozwoju szczepionek anty-bakteryjnych. Wśród jej zainteresowań badawczych leżą także aspekty związane z wpływem gorączki infekcyjnej na leczenie chorób człowieka. Dr Anna Jarząb rozwija również swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie komercjalizacji badań naukowych i własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobyła dzięki pracy w Polsce, jak również w ramach realizacji staży zagranicznych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jest autorką wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, patentów polskich i zagranicznych jak również laureatką wielu nagród naukowych. 

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju