Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0

Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0

18-20 października

@ForumInteligentnegoRozwoju

Patronat medialny: