Forum Inteligentnego Rozwoju

Odkrywamy to, co niewidzialne

“(…) To międzynarodowa debata z udziałem branżowych liderów, innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. To nowoczesna platforma transferu technologii.”

“(…) To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.”

Dr Marek Skała

Dr Marek Skała

Forum Inteligentnego Rozwoju to znakomita inicjatywa. Łączy świat nauki, biznesu, samorządów. Duża liczba debat pozwala poznać szerokie spektrum poglądów na innowacje, na inteligentne podejście do naszej przyszłości. Unikatowa formuła, możliwość swobodnych dyskusji podnosi wartość Forum. Także miejsce – Uniejów – w którym od czasu zainwestowania w geotermię zmieniło się bardzo wiele, jest przykładem jako otwartość umysłu i odwaga mogą zmieniać rzeczywistość. Organizatorzy – Centrum Inteligentnego Rozwoju, Eurokreator i Uniejów robią to sprawnie i efektywnie. Tu naprawdę warto być!

Dr Marek Skała

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Należy podkreślić, iż na uroczystej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju statuetki zostały wręczone podmiotom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Podczas IV Forum nagrodę przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Kierownik Zakładu i Katedry Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Katedra Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Sylwia Siebielec

mgr inż. Sylwia Siebielec

mgr inż. Sylwia Siebielec – Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze. Możliwość udostępnienia części wystawienniczej oraz sesje networkingowe umożliwiły dyskusje z innymi naukowcami oraz przedstawicielami firm. Dyskusje te zaowocowały nowymi pomysłami naukowymi i nawiązaniem współpracy z innymi uczestnikami Forum, czego efektem były jak do tej pory złożenie jednego wspólnego projektu w ramach jednego z konkursów NCBiR oraz aktualnie trwające przygotowania do konkursu w ramach programu Horizon 2020.

mgr inż. Sylwia Siebielec

Agnieszka Gajewicz Skrętna1

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna -Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Serdecznie gratuluję Wszystkim Laureatom Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju (…). Dołączenie do tak szlachetnego grona zwycięzców jest powodem do dumy, daje osobistą satysfakcję i motywuje do dalszych działań

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia w latach 2015-2018

Składam gratulacje wszystkim tegorocznym Laureatom Polskich Nagród Inteligentnego Rozwoju 2018, będąc przekonana, że dzięki takim inicjatywom jak Forum Inteligentnego Rozwoju, oraz przedsięwzięciom, które zostały wyróżnione, Polska stanie się liderem innowacyjnej godpodarki.

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015–2019

Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002–2019

Forum to kilkanaście konferencji, kilkudziesięciu prelegentów i wymiana opinii, doświadczeń fachowców ze świata biznesu, nauki i samorządu oraz instytucji rządowych. Chcemy aby współpraca na tych trzech płaszczyznach była jak najlepsza i myślę, że nasze forum znacznie się do tego przyczyni. Nie zabraknie paneli poświęconych innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

To prestiżowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji wspólnych osiągnięć uczelni, biznesu i samorządu terytorialnego. Łącząc nasze wysiłki i wspierając transfer technologii razem wspomagamy rozwój polskiej gospodarki opartej o wiedzę, nowoczesne technologie i innowacyjność.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Wydarzenie to stwarza szansę na wymianę poglądów i doświadczeń różnorodnych środowisk oraz promocję dokonań naukowców i badaczy, innowacyjnych polskich firm, a także przedstawienie oferty terenów inwestycyjnych samorządów. Wyrażam nadzieję, że podjęte na Forum dyskusje przyniosą konkretne rezultaty i zainspirują zarówno świat nauki, przedsiębiorców, jak również decydentów do wprowadzania korzystnych zmian wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej kraju w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania.

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum Inteligentnego Rozwoju. Składam wyrazy uznania organizatorom konferencji, która służy konsolidowaniu polskiego potencjału. Państwa obrady, skupiające przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, są bardzo cennym przedsięwzięciem. Pozwalają na wymianę doświadczeń i koncepcji, a przede wszystkim przyczyniają się do stworzenia efektu synergii we współpracy tych ważnych środowisk. Liczę, że również na tym Forum zawiąże się wiele ciekawych pomysłów i zostanie zainicjowanych wiele wartościowych projektów, służących polskiej innowacyjności i rozwojowi

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

4. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2019 w obiektywie

« 1 z 2 »

WIDEO