FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU
UNIEJÓW 2022

Kongres projektów przyszłości

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej 

Wideorelacja Zobacz jak było na Forum
Inteligentnego Rozwoju 2021

Dbamy o klimat dla odkryć – promujemy postęp!
Jesteśmy z Wami od 2016 roku.

Forum Inteligentnego Rozwoju to unikalny kongres naukowo-technologiczny poświęcony innowacjom i inwestycjom przyszłości. Wejdź do pasjonującej dyskusji z udziałem setek innowatorów, wizjonerów, inwestorów, reprezentantów nowoczesnych samorządów i rządu poświęconej trudnej drodze od pomysłu do sukcesu rynkowego. Forum to doskonałe miejsce do prezentacji badań i technologii przed inwestorami oraz promocji projektów UE realizowanych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W programie merytorycznym wydarzenia bardzo aktywnie otwieramy się na wszystkie etapy powstawania i wdrażania na rynek innowacji, nie pomijamy żadnego z nich, a szczególnie ważne i liczne grono uczestników stanowią autorzy badań podstawowych, od których przecież rozpoczyna się cały proces powstawania innowacji. Ważnym ogniwem i wartością dodaną każdego Forum są również naukowcy realizujący badania na etapie aplikacyjnym, a także przedsiębiorcy wprowadzający w obrębie swoich firm innowacyjne technologie – usługi i produkty.

Odbiorcami prezentacji i aktywnymi uczestnikami debat są osoby i organizacje wspierające finansowo nowatorskie przedsięwzięcia – inwestorzy, samorządowcy i instytucje otoczenia biznesu. W czasie trwania wydarzenia można więc nawiązać relacje z wieloma pionierami konkretnych rozwiązań – produktów i usług, co stanowi wielką szansę na wyjście ze swoim projektem poza dziedzinę nauki czy branżę gospodarki, której projekt dotyczy – nadając mu odpowiedni rozpęd do rozwoju.

Prelegenci Na poprzednich edycjach
gościliśmy mędzy innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Prof. dr hab. Detlef Hommel

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Marcin Prokop

Dziennikarz

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Stowarzyszenia NEREUS

Marek Skała

Trener, Megalit

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Uczestnicy FIR Kim są osoby biorące udział w Forum?

Naukowcy prowadzący badania podstawowe, aplikacyjne i kliniczne

Rektorzy uczelni i Dyrektorzy instytutów, a także inni przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek innowacyjne usługi i produkty

Przedstawiciele sektora edukacji

Włodarze samorządów, otwarci na współpracę z biznesem i nauką

Przedstawiciele administracji rządowej

Inwestorzy

Przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w inteligentny rozwój

Uczestnicy FIR Charakterystyka uczestników Forum

 • Nastawieni na wykorzystanie wyników swoich projektów w praktyce gospodarczej.
 • Zarządzający reprezentowaną organizacją ukierunkowaną na stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju projektów B+R
  i inwestycyjnych.
 • Świadomi wagi promocji prowadzonych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa dla ich pozytywnego rozwoju.
 • Chętni do „wyjścia” z informacją o projekcie poza branżę czy komunikację badawczą
 • Otwarci na efektywną współpracę i nowe kontakty na linii nauka-biznes-samorząd

Rejestracja bezpłatna

Udział bezpłatny W
 • Udział w panelach dyskusyjnych
 • Udział w Power Speech
 • Udział w Arenie Projektów Przyszłości

Rejestracja PREMIUM

1800 PLN +VAT
 • Udział w panelach dyskusyjnych
 • Udział w Power Speech
 • Udział w Arenie Projektów Przyszłości
 • Dostęp do strefy cateringowej
 • Wstęp na Galę nagród FIR
 • Wstęp na Networking Night
 • Wstęp do Term Uniejów (2.5 h)

Tematy O czym będziemy rozmawiać?

Efektywna komercjalizacja i wdrażanie innowacji do praktyki gospodarczej

Rozwój badań naukowych i ich promocja dla lepszego życia w przyszłości

Europejski Zielony Ład - innowacje dla klimatu, klimat dla innowacji

Dostępność – innowacje społeczne dla rozwoju jakości życia mieszkańców

Samorząd przyjazny inwestorowi – aktywnie promujący grunty i kapitał ludzki

Branżowi liderzy i najpopularniejsze nurty
w gospodarce

Digitalizacja i transformacja cyfrowa – dzisiaj i w przyszłości

Zdrowe społeczeństwo – medycyna i farmacja jutra

Idea edukacji przyszłości

Inwestycje infrastrukturalne przyszłości

Przemysł 4.0 – automatyzacja i robotyzacja

Partnerzy Partnerzy którzy współpracowali
z nami

Przedstawiamy Państwu firmy z któymi mieliśmy przyjemność współpracować w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju.

“(…) To międzynarodowa debata z udziałem branżowych liderów, innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. To nowoczesna platforma transferu technologii.”

“(…) To jedno z największych wydarzeń gospodarczych
w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.”

Opinie Co o nas mówią?

Dlaczego warto wziąć udział?

Forum Inteligentnego Rozwoju to miejsce, w którym stykają się różne idee, projekty oraz przedsięwzięcia. To setki osób, które łączy pasja tworzenia projektów mających wpływ na jakość naszego życia teraz lub w przyszłości.

_MG_7694
22

Promuj projekty przyszłości

Forum to idealna okazja do zaprezentowania swojej osoby oraz własnych badań w naukowym środowisku oraz pośród potencjalnych inwestorów. Daje również szansę na poszerzenie kontaków bizesowych i możliwości pozyskania nowych wspópracowników.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021