speaker-photo

Dr inż. Bartłomiej Wysocki

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr inż. Bartłomiej Wysocki jest adiunktem w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zarządza Laboratorium Druku 3D i zajmuje się transferem uzyskanych wyników badań do przemysłu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów międzynarodowych oraz posiada liczne przyznane patenty i wdrożenia dotyczące technologii przyrostowych metali i tworzyw sztucznych. Za swoją działalność naukowo-wdrożeniową został m.in. laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2019 r., Fundacji Kościuszkowskiej w 2021 r., a w 2022 r. otrzymał Nagrodę Rektora UKSW. Współpracuje z uczelniami wyższymi na całym świecie (m.in. działającymi w programie America Makes w USA) oraz firmami zainteresowanymi wdrożeniem lub poprawą technologii przyrostowych w swojej działalności. Jest współzałożycielem, a w latach 2015-2021 był Prezesem Zarządu Materialscare Sp. z o.o., która dostarcza zaawansowane rozwiązania do druku 3D na potrzeby medycyny i pomaga w operacjach pacjentów onkologicznych