speaker-photo

Mgr Michał Rado

Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Magister prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej. Absolwent studiów podyplomowych MBA – Master of Business Administration oraz z zakresu zarządzania projektem. 
 
Od 2014 roku zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Pełnił funkcję Dyrektora Biura Marszałka, a następnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Marszałka. 
 
Wieloletni działacz na rzecz samorządu lokalnego, zaangażowany w liczne akcje społeczne. W wieku 25 lat został wybrany na Radnego Powiatu Oławskiego. 
 
Stanowisko Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. objął w 2021 roku. 

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 8 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności. 

 Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R  - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji. 

 

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor ds. rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce
Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego
Mgr Michał Rado, Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
Innowacyjne wsparcie dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku
Wojciech Białkowski, Prezes ZarząduCentrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.
Prezentacja aplikacji SKZ  - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje
związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
adw. Marek Czarnecki,
Wojewoda bialskopodlaski od 2004 do 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji
Powszechny Samorząd gospodarczy
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych

 

Moderator:

 

Magdalena Gryn, dziennikarka ekonomiczna, miesięcznik "Forbes"