FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU

7

Uniejów

6-7 Czerwca 2022

Dr inż. Remigiusz Kopoczek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

„Forum Inteligentnego Rozwoju jest okazją do dyskusji, szukania nowych idei, które mają służyć rozwojowi w szerokim aspekcie…społecznym, gospodarczym, naukowym i intelektualnym. Jest to otwarta, czytelna formuła dotycząca poszukiwania nowych trendów.”

Pobierz Agendę PDF

Wydarzenia towarzyszące Dowiedz się jakie wydarzenia towarzyszyły forum w 2022 roku!

Arena Projektów Przyszłości
Wejdź na scenę i odkryj przed światem swój projekt jutra
Dowiedz się więcej
Networking Night
Wyjątkowy wieczór i noc, pierwszy raz na FIR
Dowiedz się więcej
Termy Uniejów
Dlaczego warto przyjechać do pierwszego uzdrowiska termalnego w Polsce?
Dowiedz się więcej
Previous slide
Next slide

Organizator

Współorganizator

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Partner hotelowy

Speakerzy Poznaj speakerów z 7 edycji Forum

Dr Remigiusz Kopoczek

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tatiana Karczewska

MBA Dyrektor Zarządzajacy, Schraner Polska Sp. z o.o.

Prof. Michał Kaczmarczyk

Rektor, Wyższa Szkoła Humanitas

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Damian Baran

Dyrektor, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Jakub Laskowski

Dyrektor, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Rafał Kunaszyk

Wiceprezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Prodziekanem ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. inż. Damian Derlukiewicz prof. ucz.

Z-ca Dyrektora, Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej

Prof. Jacek Semaniak

Prezes, Główny Urząd Miar

Dr Andrzej Kurkiewicz

Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urząd Miar

Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.

Prezes, BACTrem sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Wojciech Babirecki

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Zastępca Dyrektora, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Waldemar Miksa

Prezes zarządu, Yellow House English SA

Piotr Sobecki

Kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Mgr Adam Kołodziej

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas – studia MBA, CEO, Content Manager, NESSE Treningi Interpersonalne

Timea Sulenta-Pluta

Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań, Podkarpackie Centrum Innowacji

Jacek Kubrak

Prezes Zarządu, Podkarpackie Centrum Innowacji

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Sławomir Wieczorek

Właściciel, S-Instal Sławomir Wieczorek; Ekspert, Jednostka Budżetowa Energetyka Uniejów

Dr Mariusz Lekston

Prorektor ds. organizacyjnych i polityki kadrowej, Wyższa Szkoła Humanitas

Prof. n. med. Piotr Tutka

Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Alicja Mikołajczyk

Ekspert w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, Współwłaściciel QSAR Lab Sp z o.o.

Mgr Katarzyna Porembska

Psycholog, pedagog, trener biznesu, akredytowany coach, Wyższa Szkoła Humanitas

Dr inż. Aleksander Polit

ABB E-Mobility Sp. z o.o.

Dr inż. Adam Masłoń

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Lucyna Bilińska

Kierownik zespołu badawczego, Biliński

Katarzyna Barcińska

Manager, Instytut Biznesu Rodzinnego

Szymon Trzebiatowski

Manager, Instytut Biznesu Rodzinnego

Radosław Krajewski

Specjalista ds. Rozwoju Technologii, Podkarpackie Centrum Innowacji

Katarzyna Wszoła

Dyrektorka ds. Innowacji, Veolia Energia Polska S.A.

Mgr Anna Wodyńska

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas – studia MBA, CEO, Content Manager, NESSE Treningi Interpersonalne

Mgr Małgorzata Makieła

Wykładowca, Wyższa Szkoła Humanitas

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

Prorektor ds. nauki, Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Profesor ucz., Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Tomasz Zapalski

Kierownik Biura, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Mateusz Balcerowicz

Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Óśrodek Wsparcia Rolnictwa

Krzysztof Kanawka

Prezes, Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Jacek Strzelczyk

Prezes, SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o

Swen Stręk

Kierownik Centrum Transferu Technologii, Instytut im. Ludwika Hirszfelda

Dr hab. Marek Antoni Piotrowski, prof. ChAT w Warszawie

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej, KNP Polska Akademia Nauk

Dr inż. Adam Tatarek

Kierownik Zakładu, Kierownik ds. Badań i Rozwoju, FAM Sp. z o.o.

Michał Sękowski

Dyrektor Zarządzający, Project Manager

Łukasz Bilski

Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca

Dr hab. Marek Frankowicz

Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Małgorzata Zielińska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018-2019; Członek zarządu PKP S.A. w latach 2019-2020

Dariusz Krawczyk

Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Michał Nowakowski

Lider projektu ZSK, twórca systemu Odznaka +, Instytut Badań Edukacyjnych

Katarzyna Wilk

Prezes, Grupa Wawel Service

Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski

Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. PWR

Adiunkt, Politechnika Wrocławska

Wojciech Drożdż

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o. o.

Jakub Broniszewski

Kierownik i Główny Inżynier w dziale Advanced Design Tools, GE Aviation

Przemysław Mycek

Kierownik działu Advanced Design Tools i kierownik techniczny projektu “TOOLS”, GE Aviation

Magdalena Bem-Andrzejewska

Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Kierownik projektu, Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT

Justyna-Kulawik-Dutkowska

Project Manager, EIT FOOD

Marta Kutyna-Bakalarska

Head of Innovation, Grupa Maspex

Malgorzata Skorek

Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex

Kazimierz Murzyn

Prezes, Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Dr Magdalena Jelonek

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych

Adam Strzelecki

Project Manager, EIT FOOD

Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL Sp. z o. o., Politechnika Wrocławska

Łukasz Dudkiewicz

MBA, Dyrektor Operacyjny, Schraner Polska Sp. z o.o.

Norbert Przespolewski

Specjalista ds. Obsługi Klienta, CAP Sp. z o.o.

Adam Pawluk

Dyrektor Zakładu w Łowiczu, ZPOW Agros Nova

Izabela Rusin

Dyrektor Biura Projektów, Wyższa Szkoła Humanitas

Dr inż. Rafał Ruzik

Kierownik Działu Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Grzegorz Wróbel

Dyrektor Zarządzający, Blachotrapez Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Monika Bielska

Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Marek Gozdera

Naczelnik w Wydziale Edukacji i Innowacyjności Departamentu Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Piotr Gaik

Główny Księgowy, Schraner Polska Sp. z o.o.

Michał Adamowski

Dyrektor Sprzedaży Streamsoft Prestiż, Streamsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Agnieszka Wadowska

Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bartosz Dąbal

Dyrektor Produkcji, PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Oliwia Czarnocka

Rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Prof. Dr Wes Grebski

Pensylvania State University

Dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska

Ryszard Ćwirko

Dyrektor ds. logistyki, Grupa Maspex, członek zarządu, Tymbark MWS

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk

Dr Grzegorz Wisz

Prezes Zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Izabella Woźnicka

Adwokat, Wspólnik WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY & PARTNERS Sp. J.

Dr Piotr Milczarski

Uniwersytet Łódzki

Marcin Młynarczyk

Główny specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych

Martyna Gatkowska

ESA Technology Broker Network

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Marzena Kordys

Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska

Agnieszka Kwiecień

Zastępca Dyrektora, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Dyrektor, Dział Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej

Marta Lewińska

Koordynator procesu digitalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przemysław Tymków

Specjalista IT, geoinformatyk, geodeta i nauczyciel akademicki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Marta Koremba

Partner w praktyce własności intelektualnej, Kancelaria Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

Julian Bond

Inżynier, Dyson

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości