speaker-photo

Dr hab. inż. Piotr Mioduszewski

Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej

Profesor Politechniki Gdańskiej.

Od roku 1993 pracuje na Politechnice Gdańskiej, obecnie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Zakładzie Pojazdów Mechanicznych I Techniki Militarnej.

Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Budowy i eksploatacji maszyn uzyskał w 1999 roku, stopień doktora habilitowanego - w roku 2019 w tej samej dyscyplinie. W działalności naukowej zajmuje się głównie hałasem komunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem hałasu opon samochodowych i nawierzchni drogowych. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji naukowych.

Brał udział w realizacji 20 dużych projektów jako prowadzący, główny wykonawca lub wykonawca w ramach 5-go i 7-go Programu Ramowego UE, szwedzkich funduszy rządowych, polsko-norweskich funduszy badawczych oraz NCBiR. Kierował ponad 70 projektami międzynarodowymi oraz ponad 40 pracami badawczymi realizowanymi dla firm krajowych.

Zajmuje się działalnością ekspercką w ramach grup roboczych komitetów technicznych ISO/TC 43/SC 1 – Noise (metody pomiarowe, badania hałasu opon i nawierzchni), a także w dziedzinie rzeczoznawstwa techniki motoryzacyjnej oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
12:20 – 12:50 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Power speech: Badanie oporu toczenia i hałasu opon samochodowych

Prezentacja dotyczy zagadnień związanych z badaniem opon samochodowych prowadzonych w Zakładzie Pojazdów Mechanicznych i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej. Przedstawione zostaną w przystępny sposób metody badań i ich zastosowanie w procesie nadawania etykiet środowiskowych. W sposób poglądowy przedstawiony zostanie wpływ opon na zużycie paliwa (lub zużycie energii elektrycznej) przez samochody osobowe oraz udział hałasu opon w hałasie drogowym.

 

Prelekcję wygłoszą:

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Piotr Mioduszewski, Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej, Politechnika Gdańska