speaker-photo

Agnieszka Blanka Snarska

Kierownik Projektu, ARP S.A.

Karierę zawodową zaczynała jako Trener Biznesowy prowadząc liczne szkolenia dla spółki Samsung Electronics Polska. Następnie, chcąc wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego pracowała w międzynarodowej firmie z branży medycznej.

Przez ponad 6 lat jako pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nadzorowała realizację projektów obejmujących programy rozwojowe uczelni. Następnie, przez blisko 3 lata zajmowała się projektami realizowanymi w ramach programu krajowego.

Przez ostatnie 4 lata z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. współpracowała z Wnioskodawcami zainteresowanymi pozyskaniem środków z PO IR na zakup innowacyjnej technologii.

Obecnie pełni rolę Kierownika Projektu w nowopowstałym narzędziu dla przedsiębiorców pod nazwą BiznesPortal, który intuicyjne umożliwia wyszukiwanie ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
11.55-13.30

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Czym są kompetencje przyszłości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wraz z rozwojem technologii i trendów. W czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami i tempem ich wdrażania kluczowym zagadnieniem staje się zrozumienie stale rosnących potrzeb rynku. Analizy tych zagadnień i próby odnalezienia ścieżki prowadzącej do edukacji przyszłości podejmą się goście konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.

Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy na rynku pracy przyszłości? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w debacie eksperci, m. in. dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików, dr hab. prof. UŁ Łukasz Ardent.

 

Prelekcje wygłoszą:

Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
„Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP SA
„BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców”

 

Udział w debacie wezmą:

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. Wpływu Nowych Technologii na Rynek Pracy, Fundacja Europe Direct Łódź
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea SA

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.