speaker-photo

Dr inż. Michał Jasiczek

Starszy Inżynier Specjalista, GE Aerospace Poland

Specjalista w obszarze Inżynierii Materiałowej, w tym z zakresu rozwoju nowych materiałów kompozytowych dla lotnictwa. Od 2017 r. jest związany z branżą lotniczą, obecnie jako Starszy Inżynier Specjalista. W latach 2010-2017 pracował na stanowisku Inżynier Materiałowy w Instytucie Lotnictwa, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie projektów z zakresu ekspertyz materiałowych, rozwoju materiałów kompozytowych oraz modeli materiałowych do zastosowania w turbinach gazowych. W latach 2012-2016 realizował prace badawcze w Instytucie Lotnictwa na zlecenie General Electric dla branży Oil&Gas. Na podstawie uzyskanych wyników badań w 2016 roku obronił pracę naukową, uzyskując stopień naukowy Doktora Nauk Technicznych.

Od 2018 r. jest zatrudniony przez GE Aerospace Poland Sp. z o.o., gdzie zajmuje się m.in. projektowaniem elementów konstrukcyjnych, materiałów kompozytowych oraz procesów technologicznych dla
komercyjnych silników lotniczych. Od 2021 jest członkiem 8-ej Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji podlegającej Ministerstwu Rozwoju i Technologii.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14:35 - 15:20

Innowacje w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi polskiego biznesu jest przemysł kosmiczny i lotniczy. Nowe technologie w lotnictwie cywilnym, napędy i paliwa lotnicze niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwo energetyczne infrastruktury i lotnictwa cywilnego, komercjalizacja przestrzeni kosmicznej – w tych wszystkich dziedzinach polskie przedsiębiorstwa prezentują innowacyjność na skalę światową, a polskie instytuty badawcze zgłaszają coraz więcej patentów i rozwiązań w lotnictwie, przyczyniając się tym samym do realnej transformacji sektora.

 

W trakcie konferencji branżowej, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 specjaliści z pola aerospace – zarówno reprezentujących instytucje badawcze, prywatne przedsiębiorstwa i agencje rządowe – dyskutować będą o innowacyjności i nowoczesnych technologiach, coraz częściej wdrażanych na przez polskie przedsiębiorstwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Michał Jasiczek, Specjalista ds. Inżynierii Materiałowej, GE Aerospace Poland
Michał Chomka, Kierownik, Dział Inżynierskich Systemów Materiałowych, GE Aerospace Poland
„Nowatorskie lekkie materiały przyszłością lotnictwa w dążeniu do neutralności klimatycznej”
Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
„HECATE - lot w stronę neutralności klimatycznej”
Dr inż. Artur Kurnyta, Kierownik, Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
„System detekcji uszkodzeń konstrukcji z adaptacyjnym czujnikiem wykonanym z użyciem materiałów z mikro i nanocząstkami metalicznymi”