speaker-photo

Prof. Dr Wojciech Kossek

University of Denver, USA

Profesor Politechniki Białostockiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystej uczelni w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

W pracy naukowej zajmuje się badaniami z zakresu biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej. Współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi oraz przedsiębiorcami działającymi w sektorze produkcji implantów oraz sprzętu dla chirurgii i ortopedii. Zorganizował Pracownię Instrumentalnej Diagnostyki Narządu Ruchu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej i nadzoruje jej funkcjonowanie.

Członek European Society of Biomechanics. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, od roku 2012 członek jego Zarządu, aktualnie wiceprezes a w latach 2016-2020 prezes Zarządu.

14:30 - 15:30

19 Października 2023 r.

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne - wymiary zastosowania, profity i zagrożenia

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy powszechnie obecne w słowniku biznesu. Inteligentne roboty wkroczyły do wielu branż: automotive, IT, energetyki, nowoczesnych usług dla biznesu, do branży hotelarskiej, spożywczej czy do medycyny. Wpływają na procedury produkcyjne i ich efektywność, jakość produktów i usług, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów. Są obecne także w codziennym życiu indywidualnych użytkowników. Szanse i możliwości związane z ich rozwojem są ogromne. A jakie generują zagrożenia? Manipulacja informacją i danymi? Inwigilacja? Utrwalanie stereotypów?

 

Prelekcję wygłosi:

 

Jakub Duda, CTO,  Meetlify sp. z o.o.
„Od odkrywania bliskości, przez Lego do AI”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz, Kierownik, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Production Engineering Archives
Dr Rafał Batkowski, Ekspert CEPOL oraz projektów unijnych, Właściciel firmy doradczej RBS (Rafał Batkowski Strategie), Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wiceprezes, Polska Izba Ekologii
Prof. dr. Wojciech Kossek, University of Denver, USA

 

Moderator:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju