speaker-photo

Dr inż. Anna Sobiepanek

Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Obszarem zainteresowań naukowych dr Anny Sobiepanek jest zastosowanie nowoczesnych metod biofizycznych i biomolekularnych do charakteryzacji przemian zachodzących w komórkach skóry w wyniku procesów fizjologicznych, jak również progresji różnych jednostek chorobowych w tym nowotworów skóry. W tym celu niezbędne jest lepsze zrozumienie procesu glikozylacji komórek jako jednego z ważniejszych procesów potranslacyjnych zachodzących w komórkach. Dzięki różnorodności strukturalnej glikanów możliwe jest zachodzenie licznych procesów takich jak proliferacja, migracja i kontakt komórki z otoczeniem. 

W 2020 roku Anna Sobiepanek zajęła II miejsce w kategorii prace doktorskie w obszarze „Innowacje wdrażane do gospodarki” w konkursie na najlepsze prace dyplomowe zorganizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Sobiepanek posiada doświadczenie w kierowaniu aż pięcioma projektami z różnych źródeł finansowania (m.in. NCN, IDUB, PW). Jest też laureatką licznych stypendiów w tym NCN, akcji COST, PW oraz jest współautorką 18 artykułów naukowych i 9 rozdziałów w monografiach.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:00 – 12:55 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Postęp dokonany na przestrzeni ostatnich dekad otworzył przed światem nauki szereg nowych możliwości. Dzięki biotechnologii możliwe stało się wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: od rolnictwa po medycynę.

 

Na konferencji przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest technologią przyszłości. Uczestnicy debaty poruszą tematy związane z bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, tematyką ochrony środowiska, rozwoju procesów biotechnologicznych w celu wytwarzania nowoczesnych bioproduktów czy wpływu chemii specjalistycznej na rozwój innych branż. W trakcie panelu odbędzie się również prelekcja indywidualna, poświęcona zagadnieniu implementacji badań naukowych do praktyki przemysłu.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
„Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych”
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
,,Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego”
Dr inż. Anna Sobiepanek, Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
„Profil glikozylacji komórek jako niedoceniane narzędzie diagnostyczne i prognostyczne chorób nowotworowych skóry”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Frankowicz, W-ce Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, Prodziekan, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ds. Nauki, Kierownik, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"