speaker-photo

Dr inż. Artur Kurnyta

Kierownik, Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dziedzinie inżynierii mechanicznej, specjalizujący się w zintegrowanych systemach pomiarowych oraz monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

Od 2011 roku związany z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, obecnie pełniący funkcję kierownika Pracowni Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych. Bierze udział jako wykonawca, kierownik etapu lub kierownik projektu w licznych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych. Ponadto, udzielał wsparcia jako specjalista w ramach indywidualnej współpracy z podmiotami z otoczenia gospodarczego. 

Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, głównie z zakresu detekcji i monitorowania uszkodzeń (SHM - Structural Health Monitoring. Prezentował wyniki swoich badań na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach oraz spotkaniach grup specjalistów, w tym w ramach NATO Science & Technology Organization, którego jest członkiem. Ponadto, odbył łącznie 4 staże zagraniczne, po 2 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Mediolańskiej oraz w Katedrze Nauk Chemicznych i Technologii Materiałowych Narodowej Rady Badań (CNR) w Padwie. 

Był nagradzany za swoją działalność naukowo-badawczą, otrzymał między innymi srebrny "Laur Innowacyjności 2020" przyznawany przez Kapitułę Konkursu im. Stanisława Staszica za "Wdrożenie prototypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla śmigłowca Mi-8". Zdobył także srebrny medal na targach IENA 2017 w Norymberdze, brązowy medal oraz dyplom Europe France Inventeurs na Targach Wynalazczości Concours Lepine International Paris 2017 za rozwiązanie "Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem". 

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
14:35 - 15:20

Innowacje w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi polskiego biznesu jest przemysł kosmiczny i lotniczy. Nowe technologie w lotnictwie cywilnym, napędy i paliwa lotnicze niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwo energetyczne infrastruktury i lotnictwa cywilnego, komercjalizacja przestrzeni kosmicznej – w tych wszystkich dziedzinach polskie przedsiębiorstwa prezentują innowacyjność na skalę światową, a polskie instytuty badawcze zgłaszają coraz więcej patentów i rozwiązań w lotnictwie, przyczyniając się tym samym do realnej transformacji sektora.

 

W trakcie konferencji branżowej, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 specjaliści z pola aerospace – zarówno reprezentujących instytucje badawcze, prywatne przedsiębiorstwa i agencje rządowe – dyskutować będą o innowacyjności i nowoczesnych technologiach, coraz częściej wdrażanych na przez polskie przedsiębiorstwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Michał Jasiczek, Specjalista ds. Inżynierii Materiałowej, GE Aerospace Poland
Michał Chomka, Kierownik, Dział Inżynierskich Systemów Materiałowych, GE Aerospace Poland
„Nowatorskie lekkie materiały przyszłością lotnictwa w dążeniu do neutralności klimatycznej”
Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
„HECATE - lot w stronę neutralności klimatycznej”
Dr inż. Artur Kurnyta, Kierownik, Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
„System detekcji uszkodzeń konstrukcji z adaptacyjnym czujnikiem wykonanym z użyciem materiałów z mikro i nanocząstkami metalicznymi”