speaker-photo

Jerzy Szymańczyk

Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Radca Prawny. Absolwent Studiów Doktoranckich w zakresie Organizacji i Zarządzania, Analityk Zarządzania.

Od roku 1991 do listopada 1992 radca prawny w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich przedsiębiorstwie państwowym, największej spółce branży uzdrowiskowej w Polsce, prowadzącej działalność w dwóch obszarach – lecznictwa uzdrowiskowego i produkcji zdrojowej. Od 1992 do 1999 roku dyrektor przedsiębiorstwa, po komercjalizacji w 1999 roku oraz do prywatyzacji przedsiębiorstwa w roku 2010 do 30 listopada 2013 Prezes Zarządu. W 2013 roku  firma zmieniła nazwę na Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU. W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Spółki Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., w roku 2016 Prezes Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. uzdrowisk prowadzących działalność w dwóch obszarach – lecznictwa uzdrowiskowego oraz produkcji zdrojowej. W roku 2017 Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego do spraw współpracy ze spółkami Województwa Dolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Od roku 2018 Prezes Lądeckich usług komunalnych sp. z o.o.

Od 1998 roku Wiceprezes, a od 2006 roku Prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy-Zdroju, które zrzesza na zasadzie dobrowolności 26 największych spółek uzdrowiskowych z całego kraju.

Były Członek Władz Stowarzyszenia Izby Gospodarczej ”Uzdrowiska Polskie” oraz Rady Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju.

W latach 2009-2012 Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

W 2003 roku wyróżniony Odznaką Honorową “Za zasługi dla turystyki” w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki, nadaną przez Ministra właściwego do spraw turystyki.

W 2008 roku nagrodzony Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Pracy przez Głównego Inspektora Pracy w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony pracy. W 2009 roku wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką  honorową “Za zasługi dla ochrony zdrowia”. W 2011 roku odznaczony “Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
15.30-17.50 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Dostępność i włączenie społeczne

Integracja społeczna i włączenia to idee, które są jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021-2027, realizowanej w celu stworzenia Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Zaproszeni na konferencję branżową eksperci dyskutować będą o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej.

 

Na konferencji, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 nie zabraknie również prezentacji projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Specjaliści przedstawią między innymi rozwiązania z branży IT, które wesprzeć mogą osoby o ograniczonej mobilności w codziennych czynnościach i zaprezentują innowacje, wpływające na ogół stanu zdrowia społeczeństwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa i poprawiających ergonomię pracy personelu sfery medycznej”
Dr inż. Marek Miłosz, prof. PL, Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska
„Wspomaganie edukacji chorych na cukrzycę typu I – aplikacja mobilna T1DCoach”
Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka
„Mechatroniczne wsparcie osób starszych z zaburzeniami równowagi”
Dr Tomasz Komendziński, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Sztuczna inteligencja dla dobra społecznego, neuronauka zdrowia i świadomość zdrowotna, czyli rzecz o demencji”
Bartosz Wiktorzak, Koordynator Projektu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
„Jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami w podróży po metrze? - aplikacja mobilna LIFT”

 

Udział w debacie wezmą:

Łukasz Bilski, Fundacja CEL
Michał Sękowski, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO, Redaktor Naczelny, Magazyn Ogólnopolski "Głos Seniora"
Dr Marek Pilch, Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia „Głosu Seniora”, Przewodniczący, Małopolska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.