speaker-photo

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Od 2017 roku związana z  Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej.  Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej  do spraw rozwoju. Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Realizowane zadania: 

 • Współpraca z Przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski,
 • Znajomość rynku branży skórzanej,
 • Od 2020 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET (LeatherProBio),
 • Udział i organizowanie działań eksperckich,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla firm, 
 • Organizowanie zagranicznych wykładów szkoleniowych dla firm 
 • Współpraca z Ministerstwami, Ambasadami, z  Instytutami Naukowymi i Wyższymi Uczelniami, 
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, 
 • Pozyskiwanie nowych klientów i zamówień,  
 • Prezentacja i promocja OIBS na rynku krajowym i za granicą, 
 • Od 2023 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET ( ReProcessShoe).

Współwłaściciel w Firmie Ochrony Środowiska. /TERRA-BIS Ochrona Środowiska, www.terra-bis.pl/,  

Biegłość w przepisach Prawa Ochrony Środowiska,

Opracowanie wniosków w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów/BDO/ KOBIZE,

Wice-Przewodnicząca Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej