speaker-photo

Jacek Romanowicz

Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP

Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wykształcenia germanista, dziennikarz i filmoznawca. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz zajmując się tematyką rynku mediów.

Od 14 lat działa już po drugiej stronie barykady jako pracownik departamentów komunikacji, najpierw w Ministerstwie Skarbu Państwa, a później w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwsze szlify w prowadzeniu działań edukacyjnych zbierał w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie prowadził różne projekty promujące m.in. inwestowanie na giełdzie.

W Urzędzie Patentowym RP od kilku lat wprowadza w świat ochrony własności intelektualnej nie tylko przedsiębiorców i naukowców, ale także studentów, uczniów i nauczycieli.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.40 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Prelekcje wygłoszą:

Magdalena Maksimowska, Rzecznik Patentowy, Wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k.
„Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?”
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka sp. z o.o.
„Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?”
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
„Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym”

 

Udział w debacie wezmą:

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Dorota Rzążewska, Prezes Zarządu, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Moderator:

Jacek Romanowicz, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP