Dr inż. Małgorzata Karbarz

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Małgorzata Karbarz od 16 lat zajmuje się analizą genetyczną roślin użytkowych i grzybów leczniczych. Uczestniczyła w ośmiu projektach: Ministerialnych, NCN i NCBIR, PCI w tym projektach aplikacyjnych z firmami hodowlanymi i biotechnologicznymi. Brała udział w trzech międzynarodowych akcjach COST (Cooperation of Science and Technology), w tym w jednej jako jedyny reprezentant Polski. Odbyła 4,5 miesięczny staż w firmie biotechnologicznej Applied Enzyme Technology Ltd. (Walia).