speaker-photo

Dr inż. Małgorzata Karbarz

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski

Jest adiunktem w Instytucie Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 17 lat zajmuje się analizą genetyczną roślin użytkowych i grzybów leczniczych. Uczestniczyła w ośmiu projektach: Ministerialnych, NCN i NCBIR, PCI w tym projektach aplikacyjnych z firmami hodowlanymi  i biotechnologicznymi (jako lider, kierownik, opiekuna naukowy, wykonawca) Brała udział w trzech międzynarodowych akcjach COST (Cooperation of Science and Technology), w tym w jednej jako jedyny reprezentant Polski. Odbyła 4,5 miesięczny staż w firmie biotechnologicznej Applied Enzyme Technology Ltd. (Walia). Jej ostatnie zainteresowania koncentrują się na zastosowaniu metody barkodowania DNA w  rolnictwie oraz przemyśle spożywczym. Projekt realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskich w ramach Podkarpackiego Centrum Innowacji pn. „Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA” znalazł się w gronie finalistów DeepTech Summit 2023 oraz uzyskał srebrny medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2023.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.20-14.30

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym.

 

W konferencji, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 udział wezmą czołowe badaczki i przedstawicielki polskiego świata nauki, pracujące na co dzień w najlepszych polskich ośrodkach naukowych.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
„Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych”
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski
"Suplementy diety pod lupą - barkodowanie DNA"
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania i perspektywy”
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
„Jak powstają wirujące technologie?”
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
„Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie”
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
„Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?”