speaker-photo

Prof. dr hab. Artur Błażejewski

Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskieg

Urodzony 6.08.1967 we Wrocławiu. Absolwent XIII LO im. A. Fredry we Wrocławiu w 1986 r.

W latach 1986-1991 studiował archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1989-1991 pracownik techniczny w Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Novae (Bułgaria).

W latach 1991-1995 doktorant Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego UWr. Doktorat w 1996 r. Obrządek pogrzebowy Kultury przeworskiej na Śląsku, pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Pazdy.

W latach 1995-1996 asystent w Dziale Archeologicznym Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Od 1996 r. adiunkt w Instytucie Archeologii UWr. W 2000 r. profesor gościnny w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (Oddział w Marsylii).

W 2007 r. habilitował się na podstawie rozprawy Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa. Od 2010 profesor w Uniwersytecie Wrocławskim.

Promotor  60 prac licencjackich, 70 magisterskich i 5 doktoratów. Autor i współautor 120 prac naukowych, w tym 5 książek, wydanych w kraju i za granicą.

W latach 2012-2016 Dyrektor Instytutu Archeologii UWr, od 2016 senator UWr, od 2020 dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, od 15.06.2022 prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2014 r. członek-korespondent Deutsches Archäologisches Institut. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.50-17.50

Europejska strategia na rzecz nauki i innowacji

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Polski i Europy. Specjalna konferencja branżowa, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 poświęcona będzie właśnie projektom przyszłości, które finansowane są między innymi z kluczowych europejskich programów: Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa. W trakcie debaty zabiorą głos polscy naukowcy i innowatorzy, którzy z sukcesem współpracujący z międzynarodowymi konsorcjami w celu rozwoju polskiej nauki i innowacji.

 

Jak powstaje „Dolina Innowacji”? Jak często polscy naukowcy sięgają po środki z funduszy europejskich i realizują przełomowe międzynarodowe badania? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w dyskusji eksperci. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną również przykłady nowatorskich rozwiązań
i projektów, realizowanych przez czołowych polskich badaczy.

 

Prelekcję wygłosi:

Prof. dr hab. Artur Błażejewski, Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet Wrocławski
"Rozwój współpracy nauki i gospodarki w Uniwersytecie Wrocławskim"

 

Udział w debacie wezmą:

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

 

Moderator:

Jakub Maksymowicz, Dziennikarz, Redakcja o Innowacjach