Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Dziekan, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Urodzony 6.08.1967 we Wrocławiu. Absolwent XIII LO im. A. Fredry we Wrocławiu w 1986 r.

W latach 1986-1991 studiował archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1989-1991 pracownik techniczny w Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Novae (Bułgaria).

W latach 1991-1995 doktorant Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego UWr. Doktorat w 1996 r. Obrządek pogrzebowy Kultury przeworskiej na Śląsku, pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Pazdy.

W latach 1995-1996 asystent w Dziale Archeologicznym Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Od 1996 r. adiunkt w Instytucie Archeologii UWr. W 2000 r. profesor gościnny w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (Oddział w Marsylii).

W 2007 r. habilitował się na podstawie rozprawy Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa. Od 2010 profesor w Uniwersytecie Wrocławskim.

Promotor  60 prac licencjackich, 70 magisterskich i 5 doktoratów. Autor i współautor 120 prac naukowych, w tym 5 książek, wydanych w kraju i za granicą.

W latach 2012-2016 Dyrektor Instytutu Archeologii UWr, od 2016 senator UWr, od 2020 dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, od 15.06.2022 prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2014 r. członek-korespondent Deutsches Archäologisches Institut. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.