speaker-photo

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie pracował przez 7 lat. Wizjoner zorientowany na ochronę środowiska. Jako student zorganizował 18 miesięczną wyprawę żeglarską, opłynął Przylądek Horn, był na Antarktydzie,  po transplantacji wątroby wielokrotny maratończyk i ultramaratończyk. Przez kilkanaście lat pracował jako trener i szkoleniowiec. Inwestor na rynku nieruchomości.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
15.15-19.15 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.