speaker-photo

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska, adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, realizuje obecnie 3 projekty europejskie, w których odpowiada za zadania związane z liczeniem obciążeń środowiskowych dla nowo opracowywanych technologii i materiałów. Pierwszym z nich jest HIPERION, którego celem jest określenie efektów środowiskowych związanych z budową, działaniem, konserwacją, a także zagospodarowaniem odpadów po zakończeniu cyklu życia modułu fotowoltaicznego (HCPV). Kolejnym jest projekt Fibre4Yards, który dotyczy określania śladu węglowego małych i średnich jednostek pływających wykonanych z materiału kompozytowego z włókien nośnych zatopionych w żywicy termoutwardzalnej. Projektem, w którym dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska pełni rolę koordynatora jest projekt HECATE, w którym na podstawie analizy LCA wyłonione zostaną technologie i materiały o najniższym śladzie węglowym, które posłużą do produkcji demonstratora - samolotu o napędzie hybrydowo-elektrycznym.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14:35 - 15:20

Innowacje w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi polskiego biznesu jest przemysł kosmiczny i lotniczy. Nowe technologie w lotnictwie cywilnym, napędy i paliwa lotnicze niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwo energetyczne infrastruktury i lotnictwa cywilnego, komercjalizacja przestrzeni kosmicznej – w tych wszystkich dziedzinach polskie przedsiębiorstwa prezentują innowacyjność na skalę światową, a polskie instytuty badawcze zgłaszają coraz więcej patentów i rozwiązań w lotnictwie, przyczyniając się tym samym do realnej transformacji sektora.

 

W trakcie konferencji branżowej, która odbędzie się w trakcie 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 specjaliści z pola aerospace – zarówno reprezentujących instytucje badawcze, prywatne przedsiębiorstwa i agencje rządowe – dyskutować będą o innowacyjności i nowoczesnych technologiach, coraz częściej wdrażanych na przez polskie przedsiębiorstwa.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Michał Jasiczek, Specjalista ds. Inżynierii Materiałowej, GE Aerospace Poland
Michał Chomka, Kierownik, Dział Inżynierskich Systemów Materiałowych, GE Aerospace Poland
„Nowatorskie lekkie materiały przyszłością lotnictwa w dążeniu do neutralności klimatycznej”
Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
„HECATE - lot w stronę neutralności klimatycznej”
Dr inż. Artur Kurnyta, Kierownik, Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
„System detekcji uszkodzeń konstrukcji z adaptacyjnym czujnikiem wykonanym z użyciem materiałów z mikro i nanocząstkami metalicznymi”