speaker-photo

Andrzej Tersa

W-ce Prezes, OZE Rentier S.A.

OZE Rentier jest odpowiedzialny za realizację inwestycji, sprzedaż energii elektrycznej oraz sprawy organizacyjno-prawne.  

 Inżynier elektroenergetyk oraz ekspert ds. odnawialnych źródeł energii. W swojej 47 letniej karierze zawodowej zarządzał takimi spółkami jak: 

  •             ENERGA Hydro,
  •             ENERGA SA,
  •             Elektrownia Wodna we Włocławku,
  •             ENERGA WIND.

 Jako wiceprezes w PGE Energia Odnawialna SA uczestniczył w opiniowaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych w obszarze OZE. 

 Prowadził proces konsolidacji aktywów OZE w Grupie ENERGA oraz nadzorował budowę: 

  •             elektrowni wodnych,
  •             instalacje PV,
  •             bloków biomasy.

 W Grupie ENERGA uczestniczył w procedurze przygotowania i podpisania umowy największej transakcji w energetyce polskiej - zakupu przez Grupy ENERGA i PGE aktywów wiatrowych firm duńskiej DONG i hiszpańskiej IBERDROLA. Wartość kontraktu wyniosła 3,5 miliarda zł. 

W okresie kierowania obszarem OZE w ENERDZE i PGE, wielokrotnie pełnił funkcję Prezesa i Członka Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych. 

Samotnie motocyklem przejechał 8 000 km w Stanach Zjednoczonych AP, w tym drogę 66 i 1, Nordkapp w Norwegii. 

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju