speaker-photo

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ABSTRAKT

“Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”

Dr inż. I. Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

*Autor korespondencyjny: ijastrz@agh.edu.pl

Czym są materiały ogniotrwałe ? Dlaczego bez nich nie możliwe byłoby wyprodukowanie szeregu przedmiotów powszechnego użytku jak również nie możliwy byłby rozwój cywilizacyjny i gospodarczy społeczeństw ? W tej prezentacji zawarte zostaną odpowiedzi na postawione pytania, a następnie zaprezentowany zostanie  obecnie realizowany projekt mający na celu opracowanie nowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego pt.: “Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”. Projekt realizowany jest w ramach programu LIDERXII, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/14/0086/L-12/20/NCBR/2021, Kierownik Projektu dr inż. I. Jastrzębska).

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie nowych materiałów ogniotrwałych - bez chromu- co wiąże się ze sprostaniem wymaganiom środowiskowym. Obecnie w praktyce przemysłowej brak jest alternatywnego materiału bezchromowego, który mógłby zastąpić materiały ogniotrwałe z chromem w metalurgii miedzi. Jak dotąd bezskutecznie prowadzone są próby opracowania alternatywnych materiałów, które miałyby realną szansę zastąpienia obecnie stosowanych w przemyśle miedziowym materiałów z chromem. W konsekwencji materiały z chromem stanowią tam nieustannie wyłożenia ogniotrwałe w większości urządzeń cieplnych. Z drugiej strony, miedź jest kluczowym surowcem Polski i świata, ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia potrzeb bytowych społeczeństwa, a więc takich których trwała podaż musi być zapewniona. W pracy zaprezenowane zostaną założenia, kierunki rozwojowe projektu oraz strategia zarządzania dużym, innowacyjnym projektem B+R.

 

18:30 – 20:00

19 Października 2023 r.

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju. 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych. 

 

Udział wezmą:

 

Prof. Piotr Szynkarczyk, W-ce Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Mgr inż. Natalia Puszczykowska, specjalista, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle

Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż. Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska Sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny Sp. z o.o.) – „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Kierownik B+R, C.M.C. Sp. z o.o., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, C.M.C. Sp. z o.o.
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet
Dr Jacek Kolacz, Prezes, Comex Polska Sp. z o.o
Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy
dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH, Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konstruktion sp. z o.o.
Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego
Marcin Fludra, Prezes Zarządu, FLUDRA Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki, CEO QNA Technology
Półprzewodnikowe nanomateriały emitujące światło niebieskie dla zastosowań w branży wyświetlaczy
Rafał PiłatKonstruktor, założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO Sp. z o.o.
„Zastosowanie w smartfonach i laptopach 3-bryłowej konstrukcji na przykładzie konceptów produktowych Cliphone i Vedabook”