speaker-photo

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ilona Jastrzębska z wyróżnieniem ukończyła w 2012 r. studia na kierunku Technologia Chemiczna, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie. Następnie w roku 2017 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na temat struktury i właściwości  spineli ogniotrwałych. W trakcie doktoratu odbyła staż naukowy w Rostock University. Za realizację pracy doktorskiej otrzymała międzynarodową nagrodę The Gustav-Eirich Award. W 2019 ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Business English”.  

W latach 2012-2023 była współautorem 50 publikacji naukowych, w tym 22 na liście filadelfijskiej. Posiada 2 patenty. Prezentowała wyniki swoich prac na ponad 40 konferencjach naukowych, głównie międzynarodowych. 

W 2019 roku wdrażała w największych polskich przedsiębiorstwach z branży konstrukcji stalowych (Mostostal Wechta, Mostostal Siedlce, Mostostal Rudnik, Mostostal Chojnice, Protea Sp. z o.o.) wymagania branżowych norm technicznych w ramach CETA, umożliwiające produkcję dużych konstrukcji stalowych na rynek kanadyjski. 

Od 2019r. pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z pasją łączy dydaktykę z innowacyjnymi badaniami naukowymi. Jest promotorem  13 prac dyplomowych i promotorem w 2 doktoratów wdrożeniowych. 

Jej zainteresowania naukowe są mocno skupione na materiałach ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego. Obecnie realizuje w roli kierownika i lidera przełomowy projekt badawczy „Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDERXII. Projekt ten realizuje wspólnie ze swoim 6-osobowym zespołem badawczym. Wykorzystuje najnowocześniejsze metody badań, w tym promieniowanie synchrotronowe i autorskie rozwiązania w dziedzinie analizy obrazów mikrostruktur. 

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:00 – 14:40 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Innowacje są dźwignią postępu w przemyśle. To dzięki nim wdrażane są nowe technologie i procesy przemysłowe, rozwijające całą gospodarkę. Na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 odbędzie się konferencja branżowa, w trakcie której specjaliści z pola innowacyjności debatować będą nad efektywnym zarządzaniem procesami  w firmach.

Adaptacja innowacyjnych rozwiązań, projekty i optymalizacja, robotyka, diagnostyka i monitorowanie, maszyny i urządzenia automatyzujące – te i inne tematy zostaną poruszone w trakcie konferencji.

 

Prelekcje wygłoszą:


Mgr inż. Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny sp. z o.o.)
„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, Prorektor ds. Rozwoju PCz, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska
„Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań”
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
Dr inż. Artur Rękas, Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego, C.M.C. sp. z o.o.
„Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet”
Marcin Jarosz, Production Director, Comex Group
„Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty”
Dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH, Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konstruktion sp. z o.o.
„Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną”
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”
Dr inż. Mateusz Bański, CTO, QNA Technology SA
„Półprzewodnikowe nanomateriały emitujące światło niebieskie dla zastosowań w branży wyświetlaczy”
Rafał Piłat, Konstruktor, Założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO sp. z o.o.
„Zastosowanie w smartfonach i laptopach 3-bryłowej konstrukcji na przykładzie konceptów produktowych Cliphone i Vedabook”
Dr inż. Bartłomiej Wysocki, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW, miejsce gdzie mechanika kwantowa tworzy produkty dla przemysłu”
Dr Inż. Rafał Grądzki, mgr. inż. Michał Falkowski, Przemysław Pysiński, Politechnika Białostocka
„SumoMasters – wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”
Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, Dyrektor, Centrum Technologii Galwanotechnicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wobec wyzwań współczesnej galwanotechniki”
Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.
„Sklejka niskoemisyjna”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Prof. Piotr Szynkarczyk, W-ce Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Marcin Fludra, Prezes Zarządu, FLUDRA sp. z o.o.
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes Zarządu, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy

 

Moderator:

 

Łukasz Zubik, Dziennikarz, Redakcja Rzecz o Innowacjach