Dr Damian Andrzejewski

Prezes Zarządu, Platinum Alfa Sp. z o.o.

Absolwent PWr, współzałożyciel i Prezes Zarządu Funduszów ASI oraz Venture Capital. Współdziałając z inwestorami prywatnymi oraz aniołami biznesu, inicjował oraz przeprowadzał procesy negacji umów inwestycyjnych, a także uczestniczył jako ko-inwestor oraz jako Venture Capital przy wyjściach i sprzedaży udziałów/akcji dla poszczególnych inwestycji. Brał udział w pozyskiwaniu rund finansowania dla innowacyjnych projektów badawczych w kwocie łącznej ponad 50 mln zł. Od pięciu lat związany z Funduszem Platinum Alfa, który w latach 2019 – 2022 dokonał ponad 30 inwestycji w innowacyjne Startupy na wczesnym etapie rozwoju.