speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Sekretarz Naukowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Dorobek naukowy – ponad 250 publikacji w kraju i za granicą, ponad 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, promotorstwo czternastu zakończonych przewodów doktorskich, kilkanaście staży naukowych w ośrodkach zagranicznych (w ramach współpracy bilateralnej oraz udział w programach TEMPUS, TEMPRA i SOCRATES-ERASMUS), stypendia British Council (W.Brytania, 1983) i Fundacji Kościuszkowskiej (USA, 1998), wykłady w uczelniach zagranicznych.

Komitet Inżynierii Produkcji PAN: członek Prezydium Komitetu, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii: członek – założyciel, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa.

1990 – 1994: radny Rady Miejskiej w Gliwicach, członek Prezydium Sejmiku Samorządowego województwa katowickie­go

1993 -1997: przedstawiciel Pełnomocnika Rządu d/s Integracji Europejskiej (następnie: szefa Komitetu Integracji Europejskiej) w Radzie Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalne­go” w Warsza­wie: wiceprzewodni­czący Rady Fundacji

1998 – 2000: członek Zespołu Doradców Wojewody Katowickiego (następnie: Wojewody Śląskiego)

2002 – 2006: I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

2006 – 2007: Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

2007 – 2015: Poseł na Sejm RP VI i VII, wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
18.00-19.15 28 września 2021 r

Dostępny samorząd – rozwój miast, psychologiczne, socjologiczne aspekty budowy miast

Miasto jest bardzo złożonym, skomplikowanym, wielowymiarowym organizmem. Istnieje możliwość przeprowadzenia jego głębokiej transformacji i zbudowania tzw. inteligentnego miasta. Jak powinno wyglądać przekształcenie społecznej przestrzeni życiowej, tak aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków zbiorowości, również osób niepełnosprawnych? W największym stopniu na jakość życia osób niepełnosprawnych wpływają architektura mieszkań i budynków, przystosowanie środków transportu oraz przestrzeni publicznej.

11:10–12:00

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne w usługach Smart City i Przemyśle 4.0

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy powszechnie obecne w słowniku biznesu. Inteligentne roboty wkroczyły do wielu branż: automotive, IT, energetyki, nowoczesnych usług dla biznesu, do branży hotelarskiej, spożywczej czy do medycyny. Wpływają na procedury produkcyjne i ich efektywność, jakość produktów i usług, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów. Są obecne także w codziennym życiu indywidualnych użytkowników. Szanse i możliwości związane z ich rozwojem są ogromne. A jakie generują zagrożenia? Manipulacja informacją i danymi? Inwigilacja? Utrwalanie stereotypów?

 

Udział wezmą:

 

Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Prof. Dr Wes Grebski, Pensylvania State University
Dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Moderator:

 

Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska