speaker-photo

Aleksandra Monsiol-Szatkowska

Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych firmach działających w przemyśle ciężkim. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Miasta Katowice. Koordynowała również działania organizacji pozarządowej promującej naukę i technologię oraz organizującej współpracę z europejskimi klastrami. 

Obecnie kieruje zespołem, którego działania koncentrują się na promocji gospodarczej regionu poprzez wzmacnianie kompetencji w zakresie tworzenia nowych, przyszłościowych branż, jak również na tworzeniu dobrego klimatu do inwestowania i eksportu. 

Zespół zajmuje się także wspieraniem MŚP w procesie internacjonalizacji, współpracą samorządu, nauki i biznesu, a także nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzynarodowych z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego.  

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk fizycznych ze specjalizacją fizyka medyczna oraz nauk społecznych i politycznych, MBA. 

 

Temat prezentacji w ramach Areny projektów przyszłość [10 minutowe wystąpienie] 

Katowice Gaming and Technology Hub 

To wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego. Powstający na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego hub będzie jednym z najważniejszych projektów IT w Polsce. 

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju