speaker-photo

Aleksandra Monsiol-Szatkowska

Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych firmach działających w przemyśle ciężkim. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Miasta Katowice. Koordynowała również działania organizacji pozarządowej promującej naukę i technologię oraz organizującej współpracę z europejskimi klastrami. 

Obecnie kieruje zespołem, którego działania koncentrują się na promocji gospodarczej regionu poprzez wzmacnianie kompetencji w zakresie tworzenia nowych, przyszłościowych branż, jak również na tworzeniu dobrego klimatu do inwestowania i eksportu. 

Zespół zajmuje się także wspieraniem MŚP w procesie internacjonalizacji, współpracą samorządu, nauki i biznesu, a także nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzynarodowych z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego.  

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk fizycznych ze specjalizacją fizyka medyczna oraz nauk społecznych i politycznych, MBA. 

 

Temat prezentacji w ramach Areny projektów przyszłość [10 minutowe wystąpienie] 

Katowice Gaming and Technology Hub 

To wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego. Powstający na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego hub będzie jednym z najważniejszych projektów IT w Polsce. 

10:00 – 12:35

20 Października 2023 r.

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 8 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności.

Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R  - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
,,Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce”
Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
„Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego”
Mgr Michał Rado, Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
„Innowacyjne wsparcie dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku”
Wojciech Białkowski, Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych sp. z o.o.
„Prezentacja aplikacji SKZ - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”
Adw. Marek Czarnecki, Wojewoda bialskopodlaski w kadencji 2004 - 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji
„Powszechny Samorząd gospodarczy”
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
,,Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych''
Anna Szweda-Piguła, Dyrektor, Centrum Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
„Szkoła na miarę XXI wieku na przykładzie miasta Wodzisławia Śląskiego"

 

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich, Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Moderator:

 

Magdalena Gryn, Dziennikarka Ekonomiczna, Miesięcznik "Forbes"