speaker-photo

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni

Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.

Dominika Grygier jest specjalistką z zakresu inżynierii biomedycznej. W swojej pracy naukowej i badawczej dr hab. inż. Dominika Grygier zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu inżynierii materiałowej, metaloznawstwa oraz biomateriałów. Dominika Grygier zajmuje stanowisko profesora uczelni na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Obroniła pracę doktorską ze specjalizacją materiałoznawstwo, biomechanika pod tytułem „Wpływ wybranych własności krzemionkowych warstw wierzchnich na możliwości ich zastosowania jako pokrycia na stenty wieńcowe”. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Dwukrotnie była uczestnikiem stażu zagranicznego w Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Werkstoffkunde. Jest autorką i współautorką̨ pond stu prac naukowych krajowych i zagranicznych. Ponadto jest współautorką trzech patentów: „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210204), „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210205), „Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy umożliwiający korekcję kątową” (numer prawa wyłącznego: 237952). Od stycznia 2020 roku pełni stanowisko zastępcy kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 2019 roku jest Prezesem spółki Orthoget Posiada doświadczenie jako kierownik B+R w projektach: „Gwóźdź śródszpikowy do aktywnego wydłużania kości długich” POIR 1.3.1, „External testing - Pęknięta FCA” 16/4102/0030/21, „Hybrydowy gwóźdź śródszpikowy z napędem magneto-mechanicznym przeznaczonym do wydłużania kości długich człowieka” POIR.01.01.01-00-0246/21.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
17:45- 21:00

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Medycyna jest dziedziną nauki, w której inteligentny rozwój jest niezwykle ważny. Nowe technologie, badania i rozwój produktów leczniczych czy w innowacyjne terapie to zagadnienia, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa na wielu płaszczyznach – od diagnostyki po proces leczenia.

 

Na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju przedstawiciele świata nauki i środowiska biznesowego pochylą się nad tematyką nowatorskich rozwiązań, technologii i produktów medycznych, wyniki swoich badań i projektów przedstawiając w trakcie debaty i  indywidualnych prezentacji, dotyczących między innymi terapii personalizowanej i jej wpływu na przyszłość onkologii czy informatyzacji szpitali klinicznych. Słuchacze poznają również najnowsze osiągnięcia na polach innowacji technologicznych, diagnostyki, terapii chorób oraz wytwarzania produktów leczniczych czy kosmetycznych.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni, Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.
,,Orthoget - rozwiązania bio-tech dla ortopedii"
Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański
,,Przyszłość onkologii - terapia personalizowana”
Mgr inż. Malwina Mularczyk, W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej
,,Wykorzystanie microRNA jako czynnika aktywnego w prewencji i leczeniu syndromu metabolicznego”
Mariusz Budzisz, Prezes Zarządu, e-Trust sp. z o.o.
„Rozwiązania informatyczne w szpitalach klinicznych - przyszłość i teraźniejszość”
Mgr inż. Dagmara Słota, Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska
„Wielofunkcyjne biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanki kostnej”
Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Kraków
„Komórki stromalne w regeneracji ubytków tkankowych krocza. Rola, oczekiwania i możliwości”
Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. instytutu, Kierownik, Zakład Biologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB
„Mapy danych do klasyfikacji nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): synteza aktualnych dowodów naukowych dostępna on-line”
Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP, Politechnika Poznańska
„Tato, wydrukujesz mi nową rączkę? Kilka słów o rewolucji 3D w ortopedii”
Dr inż. Marek Wodziński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, HES-SO Valais w Szwajcarii
„DeepImplant: Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość”
Dr inż. Anna Jarząb, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
„Innowacyjna platforma umożliwiająca rozwój szczepionek peptydowych”
Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pellicarnos S.A.
„Innowacyjna żywność specjalnego zastosowania medycznego”
Robert Gromada, Prezes Zarządu, MediSensonic sp. z o.o.
„Nowe możliwości zastosowania techniki mikrofalowej w medycynie”

 

Udział w debacie wezmą:


Dr Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
Mateusz Józef Chmielarz, Sekretarz, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Michał Dybowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Polska Federacja Szpitali

 

Moderator:

 

Ewelina Pańczyk, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Świadomości, Założycielka i Terapeutka, Instytut Świadomości