Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni

Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.

Dominika Grygier jest specjalistką z zakresu inżynierii biomedycznej. W swojej pracy naukowej i badawczej dr hab. inż. Dominika Grygier zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu inżynierii materiałowej, metaloznawstwa oraz biomateriałów. Dominika Grygier zajmuje stanowisko profesora uczelni na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Obroniła pracę doktorską ze specjalizacją materiałoznawstwo, biomechanika pod tytułem „Wpływ wybranych własności krzemionkowych warstw wierzchnich na możliwości ich zastosowania jako pokrycia na stenty wieńcowe”. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Dwukrotnie była uczestnikiem stażu zagranicznego w Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Werkstoffkunde. Jest autorką i współautorką̨ pond stu prac naukowych krajowych i zagranicznych. Ponadto jest współautorką trzech patentów: „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210204), „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210205), „Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy umożliwiający korekcję kątową” (numer prawa wyłącznego: 237952). Od stycznia 2020 roku pełni stanowisko zastępcy kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 2019 roku jest Prezesem spółki Orthoget Posiada doświadczenie jako kierownik B+R w projektach: „Gwóźdź śródszpikowy do aktywnego wydłużania kości długich” POIR 1.3.1, „External testing - Pęknięta FCA” 16/4102/0030/21, „Hybrydowy gwóźdź śródszpikowy z napędem magneto-mechanicznym przeznaczonym do wydłużania kości długich człowieka” POIR.01.01.01-00-0246/21.

14:30 - 16:00

19 Października 2023 r.

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Dyskusja poświęcona między innymi tematyce badań i rozwoju produktów leczniczych, zaawansowanych technologii i terapii. Eksperci reprezentujący obszar nauk medycznych oraz branż medycznych zaprezentują innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa w różnych płaszczyznach.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów przyszłości. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego w kontekście nowatorskich rozwiązań i działań w obszarze nowych produktów i technologii, diagnostyki i terapii chorób oraz wytwarzania produktów m.in. leczniczych, biologicznych oraz kosmetycznych.

 

Udział wezmą:

 

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni
, Prezes Zarządu, Orthoget Sp. z o.o.
Orthoget - rozwiązania bio-tech dla ortopedii
Robert Gromada, Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.
Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
Mgr Monika Pintal-Ślimak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Mgr inż. Malwina Mularczyk, W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej
Wykorzystanie microRNA jako czynnika aktywnego w prewencji i leczeniu  syndromu metabolicznego
Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański
Przyszłość onkologii - terapia personalizowana
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków

 

 

Moderator:

 

Ewelina Pańczyk, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Świadomości, Założycielka i Terapeutka, Instytut Świadomości