speaker-photo

Magdalena Bohusz-Boguszewska

Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Od 2004 r związana z administracją rządową gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski nad Spółkami Skarbu Państwa oraz udzielenie wsparcia finansowego i pomocy publicznej. W latach 2014-2020 pełniła funkcje menedżerskie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. m. in odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie nowej  strategii spółki, nadzór nad spółkami portfelowymi ARP S.A. kierowanie projektem Sieć Otwartych Innowacji. W latach 2020-2021 Dyrektor Biura Organizacyjnego i Dyrektor Oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej. Od 2021 r. doradca w zakresie ładu korporacyjnego w tym nadzoru właścicielskiego dla takich podmiotów jak Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Zasób Nieruchomości. W swojej karierze zawodowej zasiadała w wielu radach nadzorczych (m. in. Creotech Instruments S.A., Piap Space Sp. z o.o., Grupa Lotos S.A., Cegielski Poznań S.A., Stocznia Gdańsk S.A.).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.40

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Prelekcje wygłoszą:

Magdalena Maksimowska, Rzecznik Patentowy, Wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k.
„Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?”
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka sp. z o.o.
„Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?”
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
„Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym”

 

Udział w debacie wezmą:

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Dorota Rzążewska, Prezes Zarządu, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Moderator:

Jacek Romanowicz, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP