speaker-photo

Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL

Profesor uczelni, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Małgorzata Franus dr hab. inż., prof. uczelni w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje  syntezę, modyfikację i charakterystykę sorbentów stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków, otrzymywanie nośników katalitycznych do oczyszczania powietrza, utylizację odpadów do produkcji spiekanych kruszyw lekkich i betonów. 

Jest autorką 43 publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus, 3 autorskich monografii oraz twórcą 5 wynalazków, które Urząd Patentowy RP objął ochroną patentową. Uczestniczyła w realizacji 17 projektów badawczych (NCN i NCBiR) z czego w pięciu pełniła funkcję kierownika. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym wykonała  ponad kilkadziesiąt ekspertyz, opinii o innowacyjności i raportów B+R. 

W 2022 roku została laureatką nagrody Forum Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec przyszłości. W tym samym roku za wynalazek „Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego” otrzymała złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS.