speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Krzysztof T. Wojciechowski

Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof T. Wojciechowski jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest założycielem i kierownikiem Laboratorium Technologii Termoelektrycznych Centrum Energetyki AGH. Tematyką materiałów i urządzeń termoelektrycznych zajmuje od ponad 20 lat. Jest współautorem ponad 90 publikacji w czasopismach naukowych, ok. 300 prezentacji naukowych i ponad 20 zapraszanych wystąpień konferencyjnych w tym obszarze.

Prof. Wojciechowski wraz ze swoim zespołem prowadzi szeroką działalność w zakresie badań B+R i wdrożeń technologii termoelektrycznych. Realizował projekty między innymi z takimi partnerami przemysłowymi jak Honda Ltd, Sasol Technology Ltd, EDF Polska, Synthos S.A, Collins Aerospace Polska, General Electric Aviation Polska, Mesko S.A. i innymi. Jest współautorem ponad 15 patentów i zgłoszeń patentowych. Za swoją działalność wynalazczą był wielokrotnie wyróżniony Złotymi Medalami mi.in na wystawie International Invention Show & Technomart (INST) w Taipei czy National Research Council of Thailand; Platynowym Medalem na targach International Warsaw Invention Show oraz nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego RP.
Prof. Wojciechowski jest członkiem zarządów najważniejszych międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinie technologii termoelektrycznych tj.: International Thermoelectric Society oraz European Thermoelectric Society a także jest członkiem zwyczajnym International Thermoelectric Academy.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13:05 – 14:15 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna - Polska strategia wodorowa

Transformacja energetyczna pozostaje jednym z najważniejszych tematów dyskusji publicznej
w Polsce. Suwerenność energetyczna oparta o odnawialne źródła energii to kwestia równie ważna dla rządu, co przemysłu. W trakcie konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 eksperci z świata nauki przedstawią zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa i transformacji energetycznej naszego kraju, wskazując na rolę w naturalnych, bezpiecznych dla środowiska i mieszkańców, niewyczerpalnych źródeł energii. W programie konferencji nie zabraknie również prezentacji indywidualnych, skupiających się na technologiach uskuteczniających korzystanie z OZE.

 

Prelekcję wygłosi:

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Termoelektryki – sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów energii”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Dorota Morka, Prezes Zarządu, Polsko-Norweska Izba Gospodarcza
Krzysztof Dziaduszyński,
Członek Zarządu, ESOLEO
Marcin Fidler, Dyrektor ds. Produkcji Autobusów Elektrycznych, ARP E-Vehicles
Michał Wonchała, Prezes Zarządu, TwinIO Energy sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C sp. z o. o.