Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Krajowa Unia Producentów Soków

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS od 2004 roku. Obroniła pracę doktorską w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka, Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Członek Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK KUPS, Komitetu Technicznego AIJN oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Since 2004 she is the Polish Association of Juice Producers (KUPS) General Secretary. She defended her doctoral thesis at the Warsaw University of Life Sciences at the Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences. A graduate of the University of Agriculture in Krakow, Faculty of Technology and Human Nutrition, Biotechnology Department and NCU School of Business in Nowy Sącz. Member of the DQS Program Council, the DSK KUPS Technical Team, the AIJN Technical Committee and of the Agricultural Agreement at the Ministry of Agriculture and Rural Development. Member of the Management Committee of the Fruit and Vegetable Promotion Fund.