speaker-photo

Joanna Sekuła

W-ce przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu X Kadencji

W Senacie X kadencji jest  wiceprzewodniczącą Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członkinią Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Aktywnie działa na rzecz kobiet - jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet.

Z wykształcenia jest inżynierem. Przez kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych  w Zespole Szkół Elektronicznych w Sosnowcu oraz kształciła młodzież i osoby dorosłe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Posiada duże doświadczenie menedżerskie w spółkach i zakładach budżetowych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju