speaker-photo

Agnieszka Pietrzak

W-ce przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu X Kadencji

W Senacie X kadencji jest  wiceprzewodniczącą Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członkinią Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Aktywnie działa na rzecz kobiet - jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet.

Z wykształcenia jest inżynierem. Przez kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych  w Zespole Szkół Elektronicznych w Sosnowcu oraz kształciła młodzież i osoby dorosłe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Posiada duże doświadczenie menedżerskie w spółkach i zakładach budżetowych.

18:00 – 19:00

20 Października 2023 r.

Europejska strategia na rzecz nauki i innowacji

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Polski i Europy. Specjalna konferencja branżowa, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 poświęcona będzie właśnie projektom przyszłości, które finansowane są między innymi z kluczowych europejskich programów: Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa. W trakcie debaty polscy naukowcy i innowatorzy, z sukcesem współpracujący z międzynarodowymi konsorcjami w celu rozwoju polskiej nauki i innowacji.

Jak powstaje „Dolina Innowacji”? Jak często polscy naukowcy sięgają po środki z funduszy europejskich i realizują przełomowe międzynarodowe badania? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w dyskusji eksperci. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną również przykłady nowatorskich rozwiązań
i projektów, realizowanych przez czołowych polskich badaczy.

 

Prelekcję wygłosi:

 

Prof. dr hab. Artur Błażejewski, Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet Wrocławski
"Rozwój współpracy nauki i gospodarki w Uniwersytecie Wrocławskim"

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Agnieszka Pietrzak, W-ce Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Senat RP X Kadencji
Dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce