Ksenia Siadkowska

Naukowiec, Freelancer, Politechnika Lubelska

Kierownik projektu pt.: "Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
Od ponad 10 lat jest wykonawcą w projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu motoryzacji i lotnictwa. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji naukowych oraz współtwórcą 8 patentów oraz laureatką stażu MNiSW w programie TransFormation.doc „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” w Ivey Business School, University of Western Ontario w Kanadzie.
Prywatnie jest instruktorką nordic walking, miłośniczką teatru, gór oraz podróży.