speaker-photo

Ksenia Siadkowska

Naukowiec, Freelancer, Politechnika Lubelska

Kierownik projektu pt.: "Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
Od ponad 10 lat jest wykonawcą w projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu motoryzacji i lotnictwa. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji naukowych oraz współtwórcą 8 patentów oraz laureatką stażu MNiSW w programie TransFormation.doc „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” w Ivey Business School, University of Western Ontario w Kanadzie.
Prywatnie jest instruktorką nordic walking, miłośniczką teatru, gór oraz podróży.

14:10 – 15:20

20 Października 2023 r.

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji prowadzona przez kobiety dla kobiet i nie tylko. Porozmawiamy między innymi o tym, że kobiety nie tylko mogą, lecz powinny angażować się w działalność badawczą i rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Pomimo zachodzących zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, nadal odsetek kobiet-naukowców pozostaje niski. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć ekspertki zaproszone do dyskusji.

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk PrzyrodniczychUniwersytet Rzeszowski
Barkodowanie DNA
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania I perspektywy
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
Jak powstają wirujące technologie?
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, pełnomocnik dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?