speaker-photo

Ksenia Siadkowska

Naukowiec, Freelancer, Politechnika Lubelska

Kierownik projektu pt.: "Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
Od ponad 10 lat jest wykonawcą w projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu motoryzacji i lotnictwa. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji naukowych oraz współtwórcą 8 patentów oraz laureatką stażu MNiSW w programie TransFormation.doc „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” w Ivey Business School, University of Western Ontario w Kanadzie.
Prywatnie jest instruktorką nordic walking, miłośniczką teatru, gór oraz podróży.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.20-14.30 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym.

 

W konferencji, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 udział wezmą czołowe badaczki i przedstawicielki polskiego świata nauki, pracujące na co dzień w najlepszych polskich ośrodkach naukowych.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
„Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych”
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski
"Suplementy diety pod lupą - barkodowanie DNA"
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania i perspektywy”
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
„Jak powstają wirujące technologie?”
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
„Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie”
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
„Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?”