speaker-photo

Dr inż. Artur Kasprzak

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska

Dr inż. Artur Kasprzak jest naukowcem pracującym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (PW). Jego główne obszary zainteresowania to chemia organiczna i chemia materiałowa. W szczególności, interesuje się opracowywaniem przyjaznych środowisku metod prowadzenia syntez organicznych bez użycia toksycznych rozpuszczalników. Jest autorem wielu nowych związków i materiałów dedykowanych monitoringowi środowiskowemu.  Jego najnowszym odkryciem jest magnetyczny materiał, który może pełnić rolę efektywnego adsorbenta cezu, tj. materiału, dzięki któremu można usunąć cez ze środowiska. Ten materiał został opracowany w ramach jego grantu „Technologie Materiałowe” w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w PW. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) ponad 277 i liczbie punktów MEiN równej 6600, jak również 11 przyznanych patentów. Obecnie kieruje dwoma grantami naukowymi, w tym jednym w ramach konkursu NCN OPUS.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:00 – 12:55 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Postęp dokonany na przestrzeni ostatnich dekad otworzył przed światem nauki szereg nowych możliwości. Dzięki biotechnologii możliwe stało się wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: od rolnictwa po medycynę.

 

Na konferencji przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest technologią przyszłości. Uczestnicy debaty poruszą tematy związane z bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, tematyką ochrony środowiska, rozwoju procesów biotechnologicznych w celu wytwarzania nowoczesnych bioproduktów czy wpływu chemii specjalistycznej na rozwój innych branż. W trakcie panelu odbędzie się również prelekcja indywidualna, poświęcona zagadnieniu implementacji badań naukowych do praktyki przemysłu.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
„Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych”
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
,,Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego”
Dr inż. Anna Sobiepanek, Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
„Profil glikozylacji komórek jako niedoceniane narzędzie diagnostyczne i prognostyczne chorób nowotworowych skóry”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Frankowicz, W-ce Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, Prodziekan, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ds. Nauki, Kierownik, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"