speaker-photo

Grzegorz Nowaczewski

Prezes Zarządu, Virtual Power Plant

Prezes Zarządu firmy Virtual Power Plant Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji. Współzałożyciel grupy spółek technologicznych tworzących narzędzia ułatwiające bilansowanie sieci energetycznych, automatyzację codziennej obsługi technicznej obiektów, zarządzanie (na bieżąco) energią konsumowaną przez obiekty wielkokubaturowe (między innymi: biurowce, centra logistyczne, handlowe, pływalnie). Prekursor promowania koncepcji Wirtualnych Elektrowni budowanych z wykorzystaniem internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług optymalizacyjnych poprawiających elastyczność energetyczną przy jednoczesnej maksymalizacji autokonsumpcji energii generowanej przez OZE.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.10-16.40

Power speech: System RESHeat do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla budynków wielorodzinnych

We wszystkich krajach UE znajduje się łącznie około 260 mln budynków, w tym: mieszkalnych, publicznych i komercyjnych. Wszystkie budynki konsumują łącznie ponad 40% zapotrzebowania na energię końcową dla całej UE i odpowiadają za ponad 36% całkowitej emisji CO2. W gospodarstwach domowych UE samo ogrzewanie i produkcja ciepłej wody pochłaniają 79% całkowitego zużycia energii końcowej. Dążąc do zmniejszenia oddziaływania sektora budynków na środowisko koniecznym jest ich lepsza termoizolacja oraz większe wykorzystanie energii odnawialnej do celów grzewczych. Nasz autorski system dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej co zapewnia zeroemisyjne, wykorzystanie w pełni odnawialnych źródeł energii bazujących na podziemnych i naziemnych magazynach energii.

 

Udział wezmą:

Marek Czamara, Prezes Zarządu, F.H.U. CZAMARA S.C. Marek Czamara
Grzegorz Nowaczewski,
Prezes Zarządu, Virtual Power Plant partner F.H.U. CZAMARA S.C. Marek Czamara