speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki

CEO, QNA Technology

Absolwent Politechniki Wrocławskiej w specjalności Fizyka Ciała Stałego. W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie. Za swoją rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie Inżynieria Materiałowa. W roku 2020 uzyskał tytuł prosfora nauk fizycznych. Jest współautorem 130 publikacji oraz 8 patentów/zgłoszeń patentowych. Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród oraz stypendiów. Ekspert w dziedzinie optycznej spektroskopii nanostruktur półprzewodnikowych oraz syntezy i funkcjonalizacji nanomateriałów nieorganicznych. CEO i założyciel QNA Technology S.A., która zajmuje się syntezą oraz modyfikacją półprzewodnikowych nanomateriałów – tzw. kropek kwantowych oraz rozwojem tuszów na bazie tego rodzaju nanomateriałów z przeznaczeniem na rynek wyświetlaczy, oświetlenia LED, fotoniki oraz drukowanej optoelektroniki.